W czwartek 25.01.2024 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbył się próbny egzamin Cambridge na poziomie B1, B2 oraz C1. W teście wzięło udział 130 uczniów, którzy planują podejść do egzaminów na certyfikaty językowe w sesji wiosennej. Egzamin składał się z 3 części, w których sprawdzane są umiejętności czytania, słuchania, konstrukcji tekstu oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Wyniki zadecydują o tym ilu kandydatów zostanie zgłoszonych to oficjalnego egzaminu, który zaplanowany jest na przełomie kwietnia i maja 2024 roku.