Old fashioned clock on antique desk reminds of studying generated by artificial intelligence

Publikujemy harmonogram wejść na maturę 2024. Kod zdającego można znaleźć na podpisywanych w lutym/marcu potwierdzeniach zgodności danych przekazanych do OKE. Są one zgodne z numerami w dzienniku i symbolami klas obowiązującymi w roku szkolnym 2023/2024 (np. B08 – Absolwent klasy biologiczno-sportowej, numer w dzienniku 8).

Pamiętajmy o podstawowych zasadach:
1. punktualne przybycie na egzamin
2. posiadanie dowodu osobistego
3. czarny długopis
4. przybory wyłącznie zgodne z komunikatem OKE
5. ew. woda (ustawiana na podłodze przy stoliku)
6. całkowity zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych