5 czerwca 2024 roku uczniowie 1m LO  mieli okazję spędzić niemal 6 godzin na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wizyta rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia do tematyki energii jądrowej, poprowadzonego przez panią prof. Strumińską-Parulską. Następnie uczniowie udali się do laboratoriów Katedry Chemii i Radiochemii Środowiska, gdzie mogli obserwować, jak przebiegają badania skażenia pierwiastkami promieniotwórczymi w różnych próbkach środowiskowych, takich jak gleba, rośliny, woda czy żywność. Uczniowie mieli okazję samodzielnie badać radioaktywność różnych izotopów promieniotwórczych za pomocą licznika Geigera-Müllera. Dowiedzieli się również o sposobach ochrony przed szkodliwym promieniowaniem alfa, beta i gamma.

Kolejnym punktem programu był wykład pt. “Od pomysłu do terapii – komputerowe metody w projektowaniu nowych leków”, wygłoszony przez panią dr Samantę Romanowską. Podczas wykładu zaprezentowano klasyczną procedurę wytwarzania leków, trwającą średnio 12 lat, i porównano ją z nowoczesną ścieżką, wspomaganą komputerowo przez “chemików obliczeniowych”, która skraca ten proces do około 4 lat. Skrócenie ścieżki nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa pacjentów, a jest konsekwencją zminimalizowania czasu wyboru substancji czynnej metodami cyfrowymi.

Na zakończenie wizyty uczniowie udali się do pracowni laboratoryjnych, gdzie w dwuosobowych zespołach wykonywali doświadczenia dotyczące tlenków, wodorotlenków,  kwasów i soli. Mieli  okazję zmierzyć się z różnymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak sporządzanie mieszanin, spalanie, ogrzewanie i dekantacja. Przeprowadzali reakcje  strącania osadów, analizy, wymiany i syntezy związków nieorganicznych.

Wizyta na Wydziale Chemii UG z pewnością była dla uczniów nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale również cennym źródłem wiedzy i inspiracji. Mogli poznać pracę naukowców w dziedzinie chemii i radiochemii, a także spróbować swoich sił w laboratorium.

Warto wspomnieć, że podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się, iż według najnowszych szacunków, tylko 25% promieniowania jonizującego jest wytworem człowieka w których niewielki procent tworzą elektrownie jądrowe, natomiast dominującą część stanowi medycyna nuklearna. Pozostałe 75% promieniowania pochodzi z naturalnych źródeł, takich jak gleba, słońce i powietrze,  oddziałując na człowieka od początku jego istnienia na Ziemi.

Wizyta ta z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów i być może zachęci ich do rozwijania swoich pasji w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych.