Kazimierz Dzięcielski (ur. 3 marca 1933 w Wejherowie, zm. 9 maja 2003 r.) – nauczyciel oraz założyciel i instruktor – menadżer Modelarni Okrętowej „Bliza”.

Życiowym osiągnięciem Kazimierza Dzięcielskiego było, bezsprzecznie, utworzenie i prowadzenie, przez 53 lata (z przerwą na służbę wojskową), Modelarni Okrętowej „Bliza”. Wychował on pokolenie, które jest dobrze wykształcone, posiadające własne firmy, zajmujące wysokie stanowiska, doskonale radzące sobie w pracy zawodowej i co najważniejsze aktywne oraz twórcze. Działają oni do dziś, w Klubie Seniora przy Modelarni. Dzięki czemu mają ciągły kontakt z tym co robili przez lata, gdzie kształtowali swoje charaktery.

Kazimierz Dzięcielski to także autor książek „ABC modelarstwa okrętowego” (współautor – Leon Staniszewski), „Modelarstwo pływające”, skryptu „Budowa regatowych modeli żaglowych” oraz blisko osiemdziesięciu publikacji zamieszczonych w fachowych czasopismach.

Od roku 1976 był on, przez kilkanaście lat, przewodniczącym Podkomisji Sportowej przy Centralnej Komisji Modelarskiej ZG Ligi Obrony Kraju. Ponad 20-letni członek Komisji „Żagli” – Światowej Organizacji Modelarstwa Okrętowego NAVIGA. Posiadał także uprawnienia sędziego międzynarodowego najwyższej klasy oraz pełnił obowiązki kierownika stanowiska startowego. Był członkiem jury licznych regat międzynarodowych w kraju jak i za granicą, w tym Mistrzostw Europy i Świata.

Najważniejszymi z wyróżnień jakimi został odznaczony były: Honorowa Iglica Światowej Organizacji Modelarstwa Okrętowego NAVIGA oraz Statuetka Jakuba Wejhera. Inne istotne odznaczenia to między innymi:

 • Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” (1965)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (1969)
 • Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1973)
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1974)
 • Złota odznaka ZNP (1974)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1974)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1975)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982)
 • Złoty medal Za Zasługi dla LOK (1983)
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1983)
 • Najlepszy Sportowiec i Najlepszy Trener Powiatu Wejherowskiego (2002).

W roku 2011 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej  Kazimierza Dzięcielskiego.

Sama Modelarnia Okrętowa „Bliza” (radiojachting) działa nadal, pod patronatem Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, prowadzona przez Marka Gorlikowskiego. Nadal zdobywa krajowe jak i światowe wyróżnienia. Została, między innymi, nagrodzona podczas XV Mistrzostw Świata „NAVIGA” – jachtów sterowanych radiem na Węgrzech (2009) – zawodnicy „Blizy” BalexMetal – Mateusz Muller oraz Adam Oksiński zdobyli wtedy złoto i srebro.