Zdjęcie główne artykułów o COVID-19

26.04.2021 r.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw pojawiła się informacja: PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I MŁODOCIANI PRACOWNICY

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN wszyscy uczniowie klas Branżowej Szkoły I Stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26.04.2021 r. będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.