Czerwony samochód osobowy Technikum nr 3 w PZS nr 4 – czyli  „Samochodówka” –  od roku 2020 uczestniczy w programie Erasmus+ w akcji „Kształcenie i szkolenie zawodowe” i realizuje projekt „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy”, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mają szansę na odbycie praktyk zawodowych w słonecznej Hiszpanii.
W ramach współpracy z hiszpańską firmą „Euromind Project SL” wybrane grupy uczniów technikum wyjadą na praktyki zawodowe do Sewilli, gdzie oprócz stałych zajęć u hiszpańskich pracodawców będą realizowały bogaty program kulturowy, poznają  najbardziej interesujące miejsca regionu oraz zdobędą wiedzę na temat kultury i tradycji Hiszpanii. Niemałą atrakcją będzie także intensywny kurs języka hiszpańskiego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych akceptowanych w całej Europie – ECVET – European Credit System for Vocational Education & Training, co wzmacnia jakość nabytych umiejętności oraz ich wiarygodność na rynku pracy.
Uczestnictwo w projekcie jest darmowe, po przejściu rekrutacji i odbyciu kursów przygotowawczych uczniowie rozpoczną mobilności, które zakończą się w 2022 roku.  Pierwsza z nich planowana jest na sierpień tego roku, wezmą w niej udział uczniowie klas o profilu technik fotografii i multimediów, którzy będą przygotowywali w Hiszpanii kampanię reklamową.
Możliwość zdobycia takiego doświadczenia, związanego z przyszłym życiem zawodowym, to ogromna szansa dla młodych ludzi, którzy nie zawsze swoje plany zawodowe wiążą z krajem ojczystym. Mamy nadzieję, że także w kolejnych latach nasza szkoła będzie realizowała projekty związane z mobilnością uczniów szkół zawodowych, ponieważ projekty unijne wpisują się w nasz Plan Rozwoju Szkoły.


ERASMUS+ – II TYDZIEŃ POBYTU W SEWILII

W drugim tygodniu pobytu w Hiszpanii, w ramach programu Erasmus+, dzięki współpracy z firmą partnerską Euromind, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w...

ERASMUS+ – DRUGA GRUPA JUŻ W HISZPANII

Druga grupa uczniów biorących udział w programie ERASMUS+ przybyła do Hiszpanii 28 sierpnia. 16 fototechników doskonali swoje umiejętności w siedzibie naszego partnera Euromind w przepięknej Sewilli,...

ERASMUS+- PIERWSZY TYDZIEŃ POBYTU W SEWILII

W ramach programu Erasmus+, dzięki współpracy z firmą partnerską Euromind, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbywają praktyki zawodowe mające na...