KROK 1.
Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/

Rysunek nr 1

Uwaga: Na stronie, oprócz naszej szkoły, pojawią się wszystkie szkoły z powiatu. Pamiętaj, że nasza szkoła „SAMOCHODÓWKA” pojawi się w trzech różnych miejscach (w zależności od typu szkoły), przedzielona innymi szkołami.


KROK 2.
Kliknij na górze strony: wypełnij wniosek.

Rysunek nr 2

Pojawi się okienko z możliwością zalogowania się (dla tych którzy już wypełnili wniosek, a chcą uzupełnić dane) oraz z opcja wypełnij wniosek.


KROK 3.
Po pojawieniu się strony z wnioskiem wypełnij formularz z danymi kandydata.

UWAGA: Niepodanie jakiegokolwiek adresu e-mail spowoduje brak możliwości otrzymywania pocztą elektroniczną informacji z systemu dotyczącego rekrutacji (będzie ona oczywiście widoczna po zalogowaniu się na swoje konto).


KROK 4.
Przechodzimy do zakładki: WYBIERZ SZKOŁY. Należy wybrać klasy (oddziały) lub zawody w danym typie szkoły, rozpoczynając od tego, który Cię najbardziej interesuje. Jeśli chcesz dostać się do naszej szkoły, wybieraj klasy ze szkół dostępnych w Samochodówce.

Rysunek nr 4

Uwaga: Po wybraniu szkoły i profilu pojawiają się Twoje preferencje. Możesz wybrać dowolną ilość oddziałów w szkole.

Uwaga: Możesz wybrać dowolną ilość oddziałów w szkołach, ale pamiętaj, by ich kolejność na wniosku była zgodna z Twoimi zainteresowaniami. System w II etapie rekrutacji automatycznie przydzieli Cię do klasy najwyższej preferencji, przy osiągnięciu wymaganej ilości punktów.


KROK 6.
Wypełnij kryteria uzupełniające, wybierając jedną z trzech podanych odpowiedzi.

Rysunek nr 6


KROK 7.
Zakładka: zakończ.

Rysunek nr 7

Uwaga: Czytamy dokładnie, to co pojawia się na ekranie, a następnie klikamy: ZAPISZ

UWAGA

To jeszcze nie koniec. Pamiętaj, by przejść do kolejnych kroków


KROK 8.
Okienko z Twoim podaniem. Zapisz swój identyfikator i hasło (nie będzie możliwości jego odzyskania).

Rysunek nr 8

Po jego zapisaniu wniosku zostanie utworzone konto. Będzie na nim można śledzić kolejne etapy i wyniki rekrutacji.


KROK 9.

Po pobraniu dokumentu należy go wydrukować i podpisać (składa się on z 3 stron – które należy przesłać do szkoły, czwarta jest informacją przypominającą o identyfikatorze i haśle). Pozostałe dokumenty np. oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów również należy wydrukować, wypełnić i podpisać w wymaganych miejscach, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie. Zapisz go na komputerze i nadaj mu odpowiednią nazwę, np. Wniosek_kowalski_maciej.

Rysunek nr 9

KROK 10.
Aby złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru nie trzeba do niej iść. Można skorzystać z dostępnych na koncie funkcjonalności. Następnie przygotowany komplet plików (podanie lub inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do danego typu szkoły) umieszczamy na naszym koncie przy wypełnionym wcześniej wniosku. Korzystamy z opcji Zaloguj


Przy wniosku, który chcemy wysłać do szkoły kliknij przycisk: ⋘ WYBIERZ AKCJĘ!⋙ (w przypadku gdy wypełniliśmy kilka wniosków, należy się upewnić, że wybieramy właściwy), po prawej stronie ekranu, jak na rysunku poniżej.

Rysunek nr 9

Do pobrania DEKLARACJA ODBYWANIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – Dla Branżowej Szkoły II Stopnia (na dole strony)


KROK 11.

Następnie wgraj go jako załącznik. Jeżeli dołączasz inne dokumenty postępuj podobnie. ⋘ WYBIERZ AKCJĘ!:⋙ Złóż wniosek

Rysunek nr 10

KROK 12.
Po kliknięciu złóż wniosek status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na zweryfikowany w rekrutacji podstawowej (dopiero w tym momencie wniosek widoczny jest w szkole). Od tego momentu zmiany na wniosku może wykonać tylko szkoła pierwszego wyboru.

UWAGA

Pamiętaj, aby dołączyć wszystkie dokumenty, które są wymagane na danym etapie rekrutacji.
– do Liceum Ogólnokształcącego (tylko do klasy biologiczno-sportowej) – zgodę na test sprawnościowy
– do Branżowej Szkoły II Stopnia – deklaracje pracodawcy o przyjęciu na praktyki zawodowe

Rysunek nr 11

KROK 13.
Po zeskanowaniu/zrobieniu zdjęć wszystkich dokumentów można je wysłać za pomocą systemu do szkoły pierwszego wyboru. W tym celu należy kliknij przycisk Wybierz akcję – następnie Załączniki


UWAGA!

Po elektronicznym złożeniu dokumentu nie będziemy mogli edytować wniosku oraz załączników. Będą one weryfikowane przez szkołę. Jeżeli w trakcie weryfikacji szkoła napotka na problem będzie się kontaktowała z kandydatem i może być wtedy konieczne uzupełnienie danych lub dokumentów. W takim przypadku szkoła cofnie wniosek do ponownej edycji. Na koncie kandydata ponownie aktywna będzie funkcja „Edytuj”. Po wprowadzeniu zmian należy wniosek zapisać, uzupełnić lub poprawić załączniki. a następnie kliknąć „Złóż wniosek”.

Podobnie będzie w przypadku, jeśli po złożeniu wniosku zauważycie, że we wniosku są błędy. W takiej sytuacji należy zalogować się na swoje konto w systemie nabór. Następnie ⋘ WYBIERZ AKCJĘ! - Wycofaj wniosek⋙ Po wycofaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru, na koncie kandydata ponownie aktywna będzie funkcja „Edytuj”. Po wprowadzeniu zmian należy wniosek zapisać, wydrukować, podpisać, zeskanować, a następnie kliknąć ⋘ WYBIERZ AKCJĘ!-Złóż wniosek⋙.

Po otrzymaniu świadectwa

  1. Uzupełnij wniosek o świadectwo szkoły podstawowej

Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór przy wniosku naciśnij przycisk: WYBIERZ AKCJE!. Znajdziesz tam opcję, dzięki której będzie można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa. Będzie także można dodać zeskanowane (bądź sfotografowane świadectwo).

Po otrzymaniu wyników egzaminu Ósmoklasisty

  1. Uzupełnij wniosek o wyniki egzaminu ósmoklasisty
  2. Możesz zmienić preferowane szkoły

Wszystko możesz zrobić po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór. Opcje te będą dostępne tylko w przewidzianych w harmonogramie rekrutacji terminach.

22 lipca 2021 r.

Na swoim koncie zobaczysz wyniki kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania widoczna będzie szkoła i oddział, do którego zostałaś/zostałeś zakwalifikowana/y.

UWAGA

Jeśli dostałeś się do naszej szkoły (a nie byliśmy Twoją pierwszą preferencją) pamiętaj o ponownym wydrukowaniu wniosku i przyniesieniu go wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu.

Od 22 lipca do 30 lipca (do 15:00)

Potwierdzamy wolę przyjęcia, dostarczając do szkoły (do której zostaliśmy zakwalifikowani) oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.


W razie problemów