1. Ile szkół mogę wybrać w naborze?
Można wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów.
2.  Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?
Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać i załączyć jako załącznik w systemie NABÓR. Można także złożyć go on-line postępując zgodnie z instrukcją (znajdziesz ją w zakładce Dokumenty).
3. Czy kolejność oddziałów na wniosku ma znaczenie?
Tak, ponieważ system będzie starał się przydzielić do jak najwyższej preferencji biorąc pod uwagę punkty kandydata, które decydują o zakwalifikowaniu. Należy zatem ułożyć oddziały od tych, do których chcemy się dostać najbardziej, do tych nieco mniej preferowanych.
4. Czy mogę poprawić złożony wniosek?
Tak. Należy na swoim koncie przy wniosku kliknąć w opcję “Poproś o wycofanie do edycji”. Wniosek cofa do edycji szkoła pierwszego wyboru – więcej znajdziesz w Instrukcji w zakładce Dokumenty.


KROK 1.
Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/

Rysunek nr 1

Uwaga: Na stronie, oprócz naszej szkoły, pojawią się wszystkie szkoły z powiatu. Pamiętaj, że nasza szkoła „SAMOCHODÓWKA” pojawi się w trzech różnych miejscach (w zależności od typu szkoły), przedzielona innymi szkołami.


KROK 2.
Kliknij na górze strony: wypełnij wniosek.

By założyć konto należy wybrać wypełnij wniosek. Po uzupełnieniu i zapisaniu wniosku konto zostanie założone automatycznie. W przypadku, gdy mamy już konto w systemie Nabór możemy się zalogować za pomocą wygenerowanego loginu i hasła i przejść do wypełniania wniosku.

Rysunek nr 2

Pojawi się okienko z możliwością zalogowania się (dla tych którzy już wypełnili wniosek, a chcą uzupełnić dane) oraz z opcja wypełnij wniosek.


KROK 3.
Po pojawieniu się strony z wnioskiem wypełnij formularz z danymi kandydata.

UWAGA: Niepodanie adresu e-mail spowoduje brak możliwości otrzymywania pocztą elektroniczną informacji z systemu dotyczącego rekrutacji (będzie ona oczywiście widoczna po zalogowaniu się na swoje konto).


KROK 4.
Przechodzimy do zakładki: WYBIERZ SZKOŁY. Należy wybrać klasy (oddziały) lub zawody w danym typie szkoły, rozpoczynając od tego, który Cię najbardziej interesuje. Jeśli chcesz dostać się do naszej szkoły, wybieraj klasy ze szkół dostępnych w Samochodówce.

Rysunek nr 4

Uwaga: Po wybraniu szkoły i profilu pojawiają się Twoje preferencje. Możesz wybrać dowolną ilość oddziałów w szkole.

Uwaga: Możesz wybrać dowolną ilość oddziałów w szkołach, ale pamiętaj, by ich kolejność na wniosku była zgodna z Twoimi zainteresowaniami. System w II etapie rekrutacji automatycznie przydzieli Cię do klasy najwyższej preferencji, przy osiągnięciu wymaganej ilości punktów.


KROK 6.
Wypełnij kryteria uzupełniające, wybierając jedną z trzech podanych odpowiedzi.


KROK 7.
Zakładka: zakończ.

Uwaga: Czytamy dokładnie, to co pojawia się na ekranie, z podanych wcześniej we wniosku e-maili do kontaktu wybieramy jeden, a następnie klikamy: ZAPISZ

UWAGA

To jeszcze nie koniec. Pamiętaj, by przejść do kolejnych kroków


KROK 8.
Okienko z Twoim podaniem. Zapisz swój identyfikator i hasło (nie będzie możliwości jego odzyskania).

Po jego zapisaniu wniosku zostanie utworzone konto. Będzie na nim można śledzić kolejne etapy i wyniki rekrutacji.


KROK 9.

Po pobraniu dokumentu należy go wydrukować i podpisać (składa się on z 3 stronczwarta jest informacją z identyfikatorem i hasłami). Podpisany wniosek należy zeskanować lub zrobić zdjęcie, a następnie załączyć jako załącznik w systemie NABÓR. Zapisz go na komputerze i nadaj mu odpowiednią nazwę, np. Wniosek_kowalski_maciej.


KROK 10.
Aby złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru nie trzeba do niej iść. Można skorzystać z dostępnych na koncie funkcjonalności. Następnie przygotowany komplet plików (podanie lub inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do danego typu szkoły) umieszczamy na naszym koncie przy wypełnionym wcześniej wniosku. Korzystamy z opcji Zaloguj

Przy wniosku, który chcemy wysłać do szkoły kliknij przycisk: ⋘ WYBIERZ AKCJĘ!⋙ (w przypadku gdy wypełniliśmy kilka wniosków, należy się upewnić, że wybieramy właściwy), po prawej stronie ekranu, jak na rysunku poniżej.

Po kliknięciu na ⋘ WYBIERZ AKCJĘ!⋙ pojawia się okienko, gdzie można
1) pobrać wniosek w celu jego wydrukowania i podpisania (jeżeli nie robiliśmy tego wcześniej),
2) podpisać wniosek za pomocą profilu zaufanego
3) edytować wniosek w celu jego na przykład poprawy czy zmiany szkoły
4) wpisać wyniki ze świadectwa i egzaminu
5) dodać potrzebne do przesłania w rekrutacji załączniki (np. podpisany i zeskanowany wniosek, czy też deklarację wyboru drugiego języka, czy też deklarację odbycia praktycznej nauko zawodu)
6) usunąć ten pokazany lub inny wygenerowany wniosek.


KROK 11.

Wszystkie potrzebne dodatkowe dokumenty wgrywamy jako załączniki. Jeżeli dołączasz inne dokumenty postępuj podobnie. ⋘ WYBIERZ AKCJĘ!:⋙ Złóż wniosek

Rysunek nr 10

KROK 12.
Po kliknięciu złóż wniosek status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na zweryfikowany w rekrutacji podstawowej (dopiero w tym momencie wniosek widoczny jest w szkole). Od tego momentu zmiany na wniosku może wykonać tylko szkoła pierwszego wyboru.

UWAGA

Pamiętaj, aby dołączyć wszystkie dokumenty, które są wymagane na danym etapie rekrutacji.
– do Liceum Ogólnokształcącego (tylko do klasy sportu i turystyki) – zgodę na test sprawnościowy
– do Branżowej Szkoły II Stopnia – deklaracje pracodawcy o przyjęciu na praktyki zawodowe

Rysunek nr 11

KROK 13.
Po zeskanowaniu/zrobieniu zdjęć wszystkich dokumentów można je wysłać za pomocą systemu do szkoły pierwszego wyboru. W tym celu należy kliknij przycisk Wybierz akcję – następnie Załączniki


UWAGA!

Po elektronicznym złożeniu dokumentu nie będziemy mogli edytować wniosku oraz załączników. Będą one weryfikowane przez szkołę. Jeżeli w trakcie weryfikacji szkoła napotka na problem będzie się kontaktowała z kandydatem i może być wtedy konieczne uzupełnienie danych lub dokumentów. W takim przypadku szkoła cofnie wniosek do ponownej edycji. Na koncie kandydata ponownie aktywna będzie funkcja „Edytuj”. Po wprowadzeniu zmian należy wniosek zapisać, uzupełnić lub poprawić załączniki. a następnie kliknąć „Złóż wniosek”.

Podobnie będzie w przypadku, jeśli po złożeniu wniosku zauważycie, że we wniosku są błędy. W takiej sytuacji należy zalogować się na swoje konto w systemie nabór. Następnie ⋘ WYBIERZ AKCJĘ! - Wycofaj wniosek⋙ Po wycofaniu wniosku przez szkołę pierwszego wyboru, na koncie kandydata ponownie aktywna będzie funkcja „Edytuj”. Po wprowadzeniu zmian należy wniosek zapisać, wydrukować, podpisać, zeskanować, a następnie kliknąć ⋘ WYBIERZ AKCJĘ!-Złóż wniosek⋙.

Po otrzymaniu świadectwa

  1. Uzupełnij wniosek o świadectwo szkoły podstawowej

Po zalogowaniu się na konto w systemie, przy wniosku który ma status złożony w rekrutacji podstawowej (jeżeli wypełnialiście więcej wniosków) naciśnij przycisk: WYBIERZ AKCJE! i w kolejnym kroku Wyniki z egzaminu. Znajdziesz tam opcję, dzięki której będzie można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa. Będzie także można dodać zeskanowane (bądź sfotografowane świadectwo).

W tym momencie otworzy się okno, w którym uzupełniasz wszystkie oceny ze swojego świadectwa. Gdy zakończysz kliknij Zapisz.

Po otrzymaniu wyników egzaminu Ósmoklasisty

Przy wniosku, który ma status złożony w rekrutacji podstawowej (jeżeli wypełnialiście więcej wniosków) naciśnij przycisk: WYBIERZ AKCJE! i w kolejnym kroku Wyniki z egzaminu.

Zmiana preferencji szkół

W terminie od 24 czerwca możesz zmienić preferowane szkoły. By skorzystać z tej możliwości na swoim koncie po zalogowaniu kliknij na Edytuj preferencje. Opcja ta dostępna jest tylko dla zweryfikowanych wcześniej wniosków. Po jej wybraniu otworzy się nam okienko:

Po kliknięciu na Utwórz wniosek będziemy widzieli wniosek z uzupełnionymi automatycznie danymi osobistymi i kontaktowymi. Dodatkowo należy zmienić listę preferowanych szkół i oddziałów. Gdy wszystko będzie już gotowe, nowy wniosek także należy złożyć w szkole klikając Złóż wniosek.

19 lipca

Na swoim koncie zobaczysz wyniki kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania widoczna będzie szkoła i oddział, do którego zostałaś/zostałeś zakwalifikowana/y.

UWAGA

Jeśli dostałeś się do naszej szkoły (a nie byliśmy Twoją pierwszą preferencją) pamiętaj o ponownym wydrukowaniu wniosku i przyniesieniu go wraz z oryginałami świadectwa i wyników egzaminu.

Od 20 lipca do 26 lipca (do 15:00)

Potwierdzamy wolę przyjęcia, dostarczając do szkoły (do której zostaliśmy zakwalifikowani) oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.