Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.09.2020rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1.11.2020 – Wszystkich Świętych

11.11.2020 Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2020 – 31.12.2020zimowa przerwa świąteczna

6.01.2021Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1.02.2021 -14.02.2021 – ferie zimowe

1.04.2021- 6.04.2021 wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2021 zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

1.05.2021 – 3.05.2021dni wolne od zajęć dydaktycznych

4.05.2021 – początek Matury 2021

3.06. 2020 Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021zakończenie roku szkolnego 2020/2021

koniec semestru I dla klas maturalnych – 16.12.2020

koniec semestru I dla pozostałych klas – 13.01.2021

zakończenie roku klas maturalnych30.04.2021

zakończenie roku pozostałych klas25.06.2021