Logotyp: Konkursy w naszej szkole
Konkursy organizowane w szkole w szkole

PROFI IN DEUTSCH – regulamin 22/23

Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie .

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs ten ma na celu sprawdzić znajomość języka  angielskiego uczniów VIII klasy szkół podstawowych oraz zapoznać ich ofertą językową V LO w Wejherowie

KONKURS Z PITAGORASEM PRZEZ KONTYNENTY – regulamin 22/23

Konkurs matematyczno-geograficzny dla uczniów szkół podstawowych mający na celu poszerzanie wiadomości i umiejętności w zakresie matematyki i geografii.

KONKURS WIEDZY O OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ W POLSCE W LATACH 1944-1989 – regulamin 22/23

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o historii najnowszej lat 1944/45-1989 i o najwybitniejszych postaciach historycznych związanych z okresem kształtowania się opozycji antykomunistycznej w powojennej Polsce.

.