Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 planujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla następujących zawodów:

elektromechanik pojazdów samochodowych – MG.12

mechanik pojazdów samochodowych – MG. 18

technik pojazdów samochodowych – MG. 43

Nie ma możliwości wyboru kwalifikacji MG.44

https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2020/07/dokumenty_rekrutacyjne_KKZ-2.pdf dokumenty rekrutacyjne

Wydrukowany i wypełniony wniosek należy wrzucić do skrzynki, która znajduje się w głównym wejściu do starej części budynku szkoły.