Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – kalendarz zjazdów

4.09. – 5.09.2020

18.09. – 19.09.2020

2.10. – 3.10.2020

16.10. -17.10.2020

30.10. – 31.10.2020

13.11. – 14.11.2020

27.11. – 28.11. 2020.

PLAN ZAJĘĆ 16.10.2020 – 17.10.2020https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2020/10/Plan-lekcji-KKz_16_10_2020.jpg

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 planujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla następujących zawodów:

elektromechanik pojazdów samochodowych – MG.12

mechanik pojazdów samochodowych – MG. 18

technik pojazdów samochodowych – MG. 43

Nie ma możliwości wyboru kwalifikacji MG.44

https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2020/07/dokumenty_rekrutacyjne_KKZ-2.pdf dokumenty rekrutacyjne

Wydrukowany i wypełniony wniosek należy wrzucić do skrzynki, która znajduje się w głównym wejściu do starej części budynku szkoły.