Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r. W szkole tej kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia. Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.

KALENDARZ ZJAZDÓW – BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – SEMESTR WIOSENNY

110.02.2023 – 11.02.2023714.04.2023 – 15.04.2023 - wszystkie klasy. Sesja egzaminacyjna
4aBSIIS
217.02.2023 – 18.02.2023805.05.2023 – 06.05.2023 - zjazd przesunięty z 21-22.04
324.02.2023 – 25.02.2023912.05.2023 – 13.05.2023
403.03.2023 – 04.03.20231019.05.2023 – 20.05.2023
517.03.2023 – 18.03.20231126.05.2023 – 27.05.2023 - sesja egzaminacyjna - PBTS (klasa 2a i 2b)
631.03.2023 – 1.04.20231202.06.2023 – 03.06.2023 - sesja egzaminacyjna UPS (2a) i Podstawy motoryzacji (2b)
1316.06.2023 – 17.06.2023 - sesja egzaminacyjna
pozostałe przedmioty

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 12 – 02-03.06.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskisala 205DP.Gajewska8.00-8.45Język polskisala 109DA.Wilma
16.00-16.45Język angielskisala 205DP.Gajewska8.50-9.35Język polskisala 109DA.Wilma
16.50-17.35Język angielskisala 205DP.Gajewska9.45-10.30Język polskisala 109DA.Wilma
17.40-18.25UPS - egzaminsala 205DT.Kryża10.40-11.25Język polskisala 109DA.Wilma
18.25-19.10UPS - egzaminsala 205DT.Kryża11.40-12.25--
-
19.10-19.55UPS - egzaminsala 205DT.Kryża12.35-13.20-
-
-
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 12 – 02-03.06.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Pod. motoryzacjisala 114DM.Skok8.00-8.45---
16.00-16.45Pod. motoryzacjisala 114DM.Skok8.50-9.35---
16.50-17.35Pod. motoryzacji - egzaminsala 114DM.Skok9.45-10.30---
17.40-18.25Pod. motoryzacji - egzaminsala 114DM.Skok10.40-11.25---
18.25-19.10---11.40-12.25---
19.10-19.55---12.35-13.20---
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 11 – 26-27.05.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskisala 205DP.Gajewska8.00-8.45PBTPS - egzaminsala 109DA.Jasiński
16.00-16.45Język angielskisala 205DP.Gajewska8.50-9.35PBTPS - egzaminsala 109DA.Jasiński
16.50-17.35Język angielskisala 205DP.Gajewska9.45-10.30PBTPS - egzaminsala 109DA.Jasiński
17.40-18.25Matematykasala 205DA.Dzięcielska10.40-11.25Matematykasala 109DA.Dzięcielska
18.25-19.10Matematykasala 205DA.Dzięcielska11.40-12.25Matematykasala 109DA.Dzięcielska
19.10-19.55Matematykasala 205DA.Dzięcielska12.35-13.20Matematykasala 109DA.Dzięcielska
20.00-20.45---13.25-14.10Matematykasala 109DA.Dzięcielska
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 11 – 26-27.05.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55J. polskisala 109DB.P-Albecka8.00-8.45UPSsala 205D
W.Marcinkiewicz
16.00-16.45J. polskisala 109DB.P-Albecka8.50-9.35UPSsala 205D
W.Marcinkiewicz
16.50-17.35J. polskisala 109DB.P-Albecka9.45-10.30UPSsala 205D
W.Marcinkiewicz
17.40-18.25J. polskisala 109DB.P-Albecka10.40-11.25J. angielskisala 205D
P.Dorsz
18.25-19.10PBTPS - egzaminsala 109DK.Jasiński11.40-12.25J. angielskisala 205D
P.Dorsz
19.10-19.55PBTPS - egzaminsala 109DK.Jasiński12.35-13.20J. angielskisala 205D
P.Dorsz
20.00-20.45PBTPS - egzaminsala 109DK.Jasiński13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 10 – 19-20.05.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskisala 205DP.Gajewska8.00-8.45Język polskisala 109DA.Wilma
16.00-16.45Język angielskisala 205DP.Gajewska8.50-9.35Język polskisala 109DA.Wilma
16.50-17.35Język angielskisala 205DP.Gajewska9.45-10.30Język polskisala 109DA.Wilma
17.40-18.25UPSsala 205DT.Kryża10.40-11.25Język polskisala 109DA.Wilma
18.25-19.10UPSsala 205DT.Kryża11.40-12.25Matematykasala 109DA.Dzięcielska
19.10-19.55UPSsala 205DT.Kryża12.35-13.20Matematykasala 109DA.Dzięcielska
20.00-20.45---13.25-14.10Matematykasala 109DA.Dzięcielska
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 10 – 19-20.05.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55UPS
sala 109DW.Marcinkiewicz8.00-8.45Matematykasala 114D
A.Dzięcielska
16.00-16.45UPS
sala 109DW.Marcinkiewicz8.50-9.35Matematykasala 114D
A.Dzięcielska
16.50-17.35UPS
sala 109DW.Marcinkiewicz9.45-10.30Matematykasala 114D
A.Dzięcielska
17.40-18.25UPS
sala 109DW.Marcinkiewicz10.40-11.25Podstawy motoryzacjisala 114D
M.Skok
18.25-19.10PBTPSsala 109DK.Jasiński11.40-12.25Podstawy motoryzacjisala 114D
M.Skok
19.10-19.55PBTPSsala 109DK.Jasiński12.35-13.20Podstawy motoryzacjisala 114D
M.Skok
20.00-20.45PBTPSsala 109DK.Jasiński13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 9 – 12-13.05.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55PBTPSsala 109DK.Jasiński8.00-8.45Matematykasala 114DA.Dzięcielska
16.00-16.45PBTPSsala 109DK.Jasiński8.50-9.35Matematykasala 114DA.Dzięcielska
16.50-17.35PBTPSsala 109DK.Jasiński9.45-10.30Matematykasala 114DA.Dzięcielska
17.40-18.25UPSsala 205DT.Kryża10.40-11.25Język polskisala 114DA.Wilma
18.25-19.10UPSsala 205DT.Kryża11.40-12.25Język polskisala 114DA.Wilma
19.10-19.55UPSsala 205DT.Kryża12.35-13.20Język polskisala 114DA.Wilma
20.00-20.45---13.25-14.10Język polskisala 114DA.Wilma
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 9 – 12-13.05.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55UPS
sala 205DW.Marcinkiewicz8.00-8.45Język polskisala 210 DB.P.-Albecka
16.00-16.45UPS
sala 205DW.Marcinkiewicz8.50-9.35Język polskisala 210 DB.P.-Albecka
16.50-17.35UPS
sala 205DW.Marcinkiewicz9.45-10.30Język polskisala 210 DB.P.-Albecka
17.40-18.25PBTPSsala 109DK.Jasiński10.40-11.25Język polskisala 210 DB.P.-Albecka
18.25-19.10PBTPSsala 109DK.Jasiński11.40-12.25---
19.10-19.55PBTPSsala 109DK.Jasiński12.35-13.20---
20.00-20.45PBTPSsala 109DK.Jasiński13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 8 – 05-06.05.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język polskisala 109DA.Wilma8.00-8.45PBTPSsala 109DK.Jasiński
16.00-16.45Język polskisala 109DA.Wilma8.50-9.35PBTPSsala 109DK.Jasiński
16.50-17.35Język polskisala 109DA.Wilma9.45-10.30PBTPSsala 109DK.Jasiński
17.40-18.25Język polskisala 109DA.Wilma10.40-11.25PBTPSsala 109DK.Jasiński
18.25-19.10Język polskisala 109DA.Wilma11.40-12.25Matematykasala 201D
A.Dzięcielska
19.10-19.55Język polskisala 109DA.Wilma12.35-13.20Matematykasala 201D
A.Dzięcielska
20.00-20.45-
-
-
13.25-14.10Matematykasala 201D
A.Dzięcielska
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 8 – 05-06.05.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język polskisala 201D
B.P-Albecka8.00-8.45Matematykasala 201D
A.Dzięcielska
16.00-16.45Język polskisala 201D
B.P-Albecka8.50-9.35Matematykasala 201D
A.Dzięcielska
16.50-17.35Język polskisala 201D
B.P-Albecka9.45-10.30Matematykasala 201D
A.Dzięcielska
17.40-18.25Język angielskisala 201D
P.Dorsz10.40-11.25Matematykasala 201D
A.Dzięcielska
18.25-19.10Język angielskisala 201D
P.Dorsz11.40-12.25PBTPSsala 109DK.Jasiński
19.10-19.55Język angielskisala 201D
P.Dorsz12.35-13.20PBTPSsala 109DK.Jasiński
20.00-20.45---13.25-14.10PBTPSsala 109DK.Jasiński
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 7 – 14-15.04.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskiSala 109D
P.Gajewska8.00-8.45MatematykaSala 109DA.Dzięcielska
16.00-16.45Język angielskiSala 109D
P.Gajewska8.50-9.35MatematykaSala 109DA.Dzięcielska
16.50-17.35Język angielskiSala 109D
P.Gajewska9.45-10.30MatematykaSala 109DA.Dzięcielska
17.40-18.25Język polskiSala 109D
A.Wilma10.40-11.25MatematykaSala 109DA.Dzięcielska
18.25-19.10Język polskiSala 109D
A.Wilma11.40-12.25Język polskiSala 109DA.Wilma
19.10-19.55Język polskiSala 109D
A.Wilma12.35-13.20Język polskiSala 109DA.Wilma
20.00-20.45-
-
-
13.25-14.10Język polskiSala 109DA.Wilma
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 7 – 14-15.04.2023 -Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskiSala 114D
P.Dorsz8.00-8.45Język polskiSala 114D
B.P-Albecka
16.00-16.45Język angielskiSala 114D
P.Dorsz8.50-9.35Język polskiSala 114D
B.P-Albecka
16.50-17.35Język angielskiSala 114D
P.Dorsz9.45-10.30Język polskiSala 114D
B.P-Albecka
17.40-18.25Język angielskiSala 114D
P.Dorsz10.40-11.25Język polskiSala 114D
B.P-Albecka
18.25-19.10MatematykaSala 114D
A.Dzięcielska11.40-12.25MatematykaSala 114D
A.Dzięcielska
19.10-19.55MatematykaSala 114D
A.Dzięcielska12.35-13.20MatematykaSala 114D
A.Dzięcielska
20.00-20.45---13.25-14.10MatematykaSala 114D
A.Dzięcielska
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 4aBSIIS - Zjazd 7 – 14-15.04.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 210D
C.Tańska8.00-8.45Matematyka -EGZAMIN Sala 210DC.Tańska
16.00-16.45MatematykaSala 210D
C.Tańska8.50-9.35Matematyka -EGZAMINSala 210DC.Tańska
16.50-17.35MatematykaSala 210D
C.Tańska9.45-10.30Matematyka -EGZAMINSala 210DC.Tańska
17.40-18.25MatematykaSala 210D
C.Tańska10.40-11.25Matematyka -EGZAMINSala 210DC.Tańska
18.25-19.10Język angielski -EGZAMINSala 210D
P.Dorsz11.40-12.25Język polski -EGZAMINSala 210DB.P-Albecka
19.10-19.55Język angielski -EGZAMINSala 210D
P.Dorsz12.35-13.20Język polski -EGZAMINSala 210DB.P-Albecka
20.00-20.45---13.25-14.10Język polski -EGZAMINSala 210DB.P-Albecka
20.45-21.30---14.20-15.05Język polski -EGZAMINSala 210DB.P-Albecka
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 6 – 31.03/01.04.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55PBTPSSala 109D
K.Jasiński8.00-8.45PBTPSSala 109DK.Jasiński
16.00-16.45PBTPSSala 109D
K.Jasiński8.50-9.35PBTPSSala 109DK.Jasiński
16.50-17.35PBTPSSala 109D
K.Jasiński9.45-10.30PBTPSSala 109DK.Jasiński
17.40-18.25UPSSala 205D

T.Kryża10.40-11.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
18.25-19.10UPSSala 205D

T.Kryża11.40-12.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
19.10-19.55UPSSala 205D

T.Kryża12.35-13.20PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.00-20.45UPSSala 205D

T.Kryża13.25-14.10PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 6 – 31.03/01.04.2023 -Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55UPSSala 205D

W.Marcinkiewicz8.00-8.45Podst.motoryzacjiSala 114D
M.Skok
16.00-16.45UPSSala 205D

W.Marcinkiewicz8.50-9.35Podst.motoryzacjiSala 114D
M.Skok
16.50-17.35UPSSala 205D

W.Marcinkiewicz9.45-10.30Podst.motoryzacjiSala 114D
M.Skok
17.40-18.25PBTPSSala 109DK.Jasiński10.40-11.25UPSSala 205D

W.Marcinkiewicz
18.25-19.10PBTPSSala 109DK.Jasiński11.40-12.25UPSSala 205D

W.Marcinkiewicz
19.10-19.55PBTPSSala 109DK.Jasiński12.35-13.20UPSSala 205D

W.Marcinkiewicz
20.00-20.45---13.25-14.10UPSSala 205D

W.Marcinkiewicz
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 4aBSIIS - Zjazd 6 – 31.03/01.04.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskiSala 210D
P.Dorsz8.00-8.45Język polskiSala 210DB.P-Albecka
16.00-16.45Język angielskiSala 210D
P.Dorsz8.50-9.35Język polskiSala 210DB.P-Albecka
16.50-17.35Język angielskiSala 210D
P.Dorsz9.45-10.30Język polskiSala 210DB.P-Albecka
17.40-18.25Język angielskiSala 210D
P.Dorsz10.40-11.25Język polskiSala 210DB.P-Albecka
18.25-19.10Język angielskiSala 210D
P.Dorsz11.40-12.25---
19.10-19.55---12.35-13.20---
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 5 – 17/18.03.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskiSala 114D
P.Gajewska8.00-8.45PBTPSSala 109DK.Jasiński
16.00-16.45Język angielskiSala 114D
P.Gajewska8.50-9.35PBTPSSala 109DK.Jasiński
16.50-17.35Język angielskiSala 114D
P.Gajewska9.45-10.30PBTPSSala 109DK.Jasiński
17.40-18.25UPSSala 205DT.Kryża10.40-11.25HITSala 114DS.Cieślikowski
18.25-19.10UPSSala 205DT.Kryża11.40-12.25HITSala 114DS.Cieślikowski
19.10-19.55UPSSala 205DT.Kryża12.35-13.20HITSala 114DS.Cieślikowski
20.00-20.45UPSSala 205DT.Kryża13.25-14.10HITSala 114DS.Cieślikowski
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 5 – 17/18.03.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55PBTPSSala 109DK.Jasiński8.00-8.45Podst.motoryzacjiSala 114D
M.Skok
16.00-16.45PBTPSSala 109DK.Jasiński8.50-9.35Podst.motoryzacjiSala 114D
M.Skok
16.50-17.35PBTPSSala 109DK.Jasiński9.45-10.30Podst.motoryzacjiSala 114D
M.Skok
17.40-18.25UPSSala 109DW.Marcinkiewicz10.40-11.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
18.25-19.10UPSSala 109DW.Marcinkiewicz11.40-12.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
19.10-19.55UPSSala 109DW.Marcinkiewicz12.35-13.20PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.00-20.45---13.25-14.10PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 4aBSIIS - Zjazd 5 – 17/18.03.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 210D
C.Tańska8.00-8.45Język polskiSala 210DB.P-Albecka
16.00-16.45MatematykaSala 210D
C.Tańska8.50-9.35Język polskiSala 210DB.P-Albecka
16.50-17.35MatematykaSala 210D
C.Tańska9.45-10.30Język polskiSala 210DB.P-Albecka
17.40-18.25Język angielskiSala 210D
P.Dorsz10.40-11.25Język polskiSala 210DB.P-Albecka
18.25-19.10Język angielskiSala 210D
P.Dorsz11.40-12.25---
19.10-19.55Język angielskiSala 210D
P.Dorsz12.35-13.20---
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 4 – 03/04.03.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskiSala 109DP.Gajewska8.00-8.45Język polskiSala 114DA.Wilma
16.00-16.45Język angielskiSala 109DP.Gajewska8.50-9.35Język polskiSala 114DA.Wilma
16.50-17.35Język angielskiSala 109DP.Gajewska9.45-10.30MatematykaSala 114DA.Dzięcielska
17.40-18.25UPSSala 205DT.Kryża10.40-11.25MatematykaSala 114DA.Dzięcielska
18.25-19.10UPSSala 205DT.Kryża11.40-12.25MatematykaSala 114DA.Dzięcielska
19.10-19.55UPSSala 205DT.Kryża12.35-13.20PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.00-20.45UPSSala 205DT.Kryża13.25-14.10PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.45-21.30---14.20-15.05PBTPSSala 109DK.Jasiński
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 4 – 03/04.03.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język polskiSala 114 DB.P-Albecka8.00-8.45MatematykaSala 205DA.Dzięcielska
16.00-16.45Język polskiSala 114 DB.P-Albecka8.50-9.35MatematykaSala 205DA.Dzięcielska
16.50-17.35Język polskiSala 114 DB.P-Albecka9.45-10.30PBTPSSala 109DK.Jasiński
17.40-18.25Pods. motoryzacjiSala 114 DM.Skok10.40-11.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
18.25-19.10Pods. motoryzacjiSala 114 DM.Skok11.40-12.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
19.10-19.55Pods. motoryzacjiSala 114 DM.Skok12.35-13.20UPSSala 205DW.Marcinkiewicz
20.00-20.45---13.25-14.10UPSSala 205DW.Marcinkiewicz
20.45-21.30---14.20-15.05UPSSala 205DW.Marcinkiewicz
----15.10-15.55---

Klasa 4aBSIIS - Zjazd 4 – 03/04.03.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskiSala 210D
P.Dorsz8.00-8.45MatematykaSala 210DC.Tańska
16.00-16.45Język angielskiSala 210D
P.Dorsz8.50-9.35MatematykaSala 210DC.Tańska
16.50-17.35Język angielskiSala 210D
P.Dorsz9.45-10.30MatematykaSala 210DC.Tańska
17.40-18.25Język polskiSala 210D
B.P-Albecka10.40-11.25Język polskiSala 210DB.P-Albecka
18.25-19.10Język polskiSala 210D
B.P-Albecka11.40-12.25Język polskiSala 210D
B.P-Albecka
19.10-19.55Język polskiSala 210D
B.P-Albecka12.35-13.20Język polskiSala 210D
B.P-Albecka
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 3 – 24/25.02.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55PBTPSSala 109DK.Jasiński8.00-8.45MatematykaSala 109DA.Dzięcielska
16.00-16.45PBTPSSala 109DK.Jasiński8.50-9.35MatematykaSala 109DA.Dzięcielska
16.50-17.35PBTPSSala 109DK.Jasiński9.45-10.30MatematykaSala 109DA.Dzięcielska
17.40-18.25MatematykaSala 205DA.Dzięcielska10.40-11.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
18.25-19.10MatematykaSala 205DA.Dzięcielska11.40-12.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
19.10-19.55MatematykaSala 205DA.Dzięcielska12.35-13.20PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.00-20.45MatematykaSala 205DA.Dzięcielska13.25-14.10PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.45-21.30---14.20-15.05PBTPSSala 109DK.Jasiński
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 3 – 24/25.02.2023 - - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Pods. motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.00-8.45PBTPSSala 109DK.Jasiński
16.00-16.45Pods. motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.50-9.35PBTPSSala 109DK.Jasiński
16.50-17.35Pods. motoryzacjiSala 114 DM.Skok9.45-10.30PBTPSSala 109DK.Jasiński
17.40-18.25PBTPSSala 109DK.Jasiński10.40-11.25MatematykaSala 109DA.Dzięcielska
18.25-19.10PBTPSSala 109DK.Jasiński11.40-12.25Język polskiSala 109DB.P-Albecka
19.10-19.55PBTPSSala 109DK.Jasiński12.35-13.20Język polskiSala 109DB.P-Albecka
20.00-20.45PBTPSSala 109DK.Jasiński13.25-14.10Język angielskiSala 109DP.Dorsz
20.45-21.30---14.20-15.05Język angielskiSala 109DP.Dorsz
----15.10-15.55---

Klasa 4aBSIIS - Zjazd 3 – 24/25.02.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 210D
C.Tańska8.00-8.45Język polskiSala 210DB.P-Albecka
16.00-16.45MatematykaSala 210D
C.Tańska8.50-9.35Język polskiSala 210DB.P-Albecka
16.50-17.35MatematykaSala 210D
C.Tańska9.45-10.30Język polskiSala 210DB.P-Albecka
17.40-18.25MatematykaSala 210D
C.Tańska10.40-11.25Język polskiSala 210DB.P-Albecka
18.25-19.10-
--11.40-12.25Język angielskiSala 210D
P.Dorsz
19.10-19.55-
--12.35-13.20Język angielskiSala 210D
P.Dorsz
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 2aBSIISp - Zjazd 2 – 17/18.02.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55PBTPSSala 109DK.Jasiński8.00-8.45Język angielskiSala 114 DP.Gajewska
16.00-16.45PBTPSSala 109DK.Jasiński8.50-9.35Język angielskiSala 114 DP.Gajewska
16.50-17.35PBTPSSala 109DK.Jasiński9.45-10.30Język angielskiSala 114 DP.Gajewska
17.40-18.25UPSSala 205DT.Kryża10.40-11.25Język polskiSala 114 DA.Wilma
18.25-19.10UPSSala 205DT.Kryża11.40-12.25Język polskiSala 114 DA.Wilma
19.10-19.55UPSSala 205DT.Kryża12.35-13.20Język polskiSala 114 DA.Wilma
20.00-20.45UPSSala 205DT.Kryża13.25-14.10HITSala 114 DS.Cieślikowski
20.45-21.30---14.20-15.05HITSala 114 DS.Cieślikowski
----15.10-15.55-
-
-

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 2 – 17/18.02.2023 - - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskiSala 114 DP.Dorsz8.00-8.45Język polskiSala 205DB.P-Abecka
16.00-16.45Język angielskiSala 114 DP.Dorsz8.50-9.35Język polskiSala 205DB.P-Abecka
16.50-17.35Język angielskiSala 114 DP.Dorsz9.45-10.30Język polskiSala 205DB.P-Abecka
17.40-18.25PBTPSSala 109DK.Jasiński10.40-11.25UPSSala 205DW.Marcinkiewicz
18.25-19.10PBTPSSala 109DK.Jasiński11.40-12.25UPSSala 205DW.Marcinkiewicz
19.10-19.55PBTPSSala 109DK.Jasiński12.35-13.20UPSSala 205DW.Marcinkiewicz
20.00-20.45PBTPSSala 109DK.Jasiński13.25-14.10UPSSala 205DW.Marcinkiewicz
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 4aBSIIS - Zjazd 2 – 17/18.02.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język polskiSala 210D
B.P-Albecka8.00-8.45MatematykaSala 210DC.Tańska
16.00-16.45Język polskiSala 210D
B.P-Albecka8.50-9.35MatematykaSala 210DC.Tańska
16.50-17.35Język polskiSala 210D
B.P-Albecka9.45-10.30MatematykaSala 210DC.Tańska
17.40-18.25Język angielskiSala 210D
P.Dorsz10.40-11.25Język polskiSala 210DB.P-Albecka
18.25-19.10Język angielskiSala 210D
P.Dorsz11.40-12.25Język polskiSala 210D
B.P-Albecka
19.10-19.55Język angielskiSala 210D
P.Dorsz12.35-13.20---
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


Klasa 2aBSIISp - Zjazd 1 – 10/11.02.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język angielskiSala 205DP.Gajewska8.00-8.45Język polskiSala 114 DA.Wilma
16.00-16.45Język angielskiSala 205DP.Gajewska8.50-9.35Język polskiSala 114 DA.Wilma
16.50-17.35Język angielskiSala 205DP.Gajewska9.45-10.30Język polskiSala 114 DA.Wilma
17.40-18.25UPSSala 205DT.Kryża10.40-11.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
18.25-19.10UPSSala 205DT.Kryża11.40-12.25PBTPSSala 109DK.Jasiński
19.10-19.55UPSSala 205DT.Kryża12.35-13.20PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.00-20.45UPSSala 205DT.Kryża13.25-14.10MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska
20.45-21.30---14.20-15.05MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska
----15.10-15.55MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska

Klasa 2bBSIISg - Zjazd 1 – 10/11.02.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 205DM.Skok
16.00-16.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 205DM.Skok
16.50-17.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 205DM.Skok
17.40-18.25Język polskiSala 114 DB.P-Abecka
10.40-11.25MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska
18.25-19.10Język polskiSala 114 DB.P-Abecka
11.40-12.25MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska
19.10-19.55Język polskiSala 114 DB.P-Abecka
12.35-13.20MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska
20.00-20.4513.25-14.10PBTPSSala 109DK.Jasiński
20.45-21.30---14.20-15.05PBTPSSala 109DK.Jasiński
----15.10-15.55PBTPSSala 109DK.Jasiński

Klasa 4aBSIIS - Zjazd 1 – 10/11.02.2023 - Semestr 2

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język polskiSala 109DB.P-Albecka8.00-8.45MatematykaSala 210DC.Tańska
16.00-16.45Język polskiSala 109DB.P-Albecka8.50-9.35MatematykaSala 210DC.Tańska
16.50-17.35Język polskiSala 109DB.P-Albecka9.45-10.30MatematykaSala 210DC.Tańska
17.40-18.25Język angielskiSala 109DP.Dorsz10.40-11.25MatematykaSala 210DC.Tańska
18.25-19.10Język angielskiSala 109DP.Dorsz11.40-12.25Język angielskiSala 210DP.Dorsz
19.10-19.55Język angielskiSala 109DP.Dorsz12.35-13.20Język angielskiSala 210DP.Dorsz
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


KALENDARZ ZJAZDÓW – BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – SEMESTR JESIENNY

102.09.2022 – 03.09.2022804.11.2022 – 05.11.2022
216.09.2022 – 17.09.2022918.11.2022 – 19.11.2022
323.09.2022 – 24.09.20221002.12.2022 – 03.12.2022
407.10.2022 – 08.10.20221109.12.2022 – 10.12.2022
515.10.2022 (termin dodatkowy – 1bBS2Sg +1aBS2Sp)1216.12.2022 – 17.12.2022 - sesja egzaminacyjna
1ABSIIS (informatyka, podstawy motoryzacji)
1BBSIIS (informatyka, podstawy motoryzacji i język obcy zawodowy)
3ABSIIS (OOiNPS, NOiNPS, matematyka, język polski, język angielski)
621.10.2022 – 22.10.2022137.01.2023 -sesja egzaminacyjna
1ABSIIS (języka angielski, matematyka i język polski)
1BBSIIS (języka angielski, matematyka i język polski)
728.10.2022 – 29.10.2022

PLAN LEKCJI – BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Klasa 1aBSIISp – Zjazd 13 – 06/07.01.2023 – Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.558.00-8.45JA_gr1/JA_gr2/EGZAMINSala 210D/210D2P.Dorsz/Gosiew.
16.00-16.458.50-9.35JA_gr1/JA_gr2/EGZAMINSala 210D/210D2P.Dorsz/Gosiew.
16.50-17.359.45-10.30Matematyka/EGZAMINSala 114 D A.Dzięcielska
17.40-18.2510.40-11.25Matematyka/EGZAMINSala 114 D A.Dzięcielska
18.25-19.1011.40-12.25Język polskiSala 114 D A.Wilma
19.10-19.5512.35-13.20Język polskiSala 114 D A.Wilma
20.00-20.4513.25-14.10Język polski/EGZAMINSala 114 D A.Wilma
20.45-21.3014.20-15.05Język polski/EGZAMINSala 114 DA.Wilma
15.10-15.55

Klasa 1bBSIISg – Zjazd 13 – 06/07.01.2023 – Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.558.00-8.45Matematyka/EGZAMINSala 114 D A.Dzięcielska
16.00-16.458.50-9.35Matematyka/EGZAMINSala 114 D A.Dzięcielska
16.50-17.359.45-10.30JA_gr1/JA_gr2/EGZAMINSala 210D/210D2P.Dorsz/Gosiew.
17.40-18.2510.40-11.25JA_gr1/JA_gr2/EGZAMINSala 210D/210D2P.Dorsz/Gosiew.
18.25-19.1011.40-12.25Język polski/EGZAMINSala 109DB.A-Parchem
19.10-19.5512.35-13.20Język polski/EGZAMINSala 109DB.A-Parchem
20.00-20.4513.25-14.10
20.45-21.3014.20-15.05
15.10-15.55

Klasa 3aBSIIS – Zjazd 13 – 06/07.01.2023 – Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.558.00-8.45
16.00-16.458.50-9.35
16.50-17.359.45-10.30
17.40-18.2510.40-11.25
18.25-19.1011.40-12.25
19.10-19.5512.35-13.20
20.00-20.4513.25-14.10
20.45-21.3014.20-15.05
15.10-15.55


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 12 – 16/17.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55INF_gr2/EGZAMINSala 210iJ.Żełud.8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.00-16.45INF_gr2/EGZAMINSala 210iJ.Żełud.8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.50-17.35MatematykaSala 114A.Dziecielska9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
17.40-18.25MatematykaSala 114A.Dziecielska10.40-11.25Język polskiSala 210DA.Wilma
18.25-19.10MatematykaSala 114A.Dziecielska11.40-12.25Język polskiSala 210DA.Wilma
19.10-19.55INF_gr1/EGZAMINSala 210iJ.Żełud.12.35-13.20Język polskiSala 210DA.Wilma
20.00-20.45INF_gr1/EGZAMINSala 210iJ.Żełud.13.25-14.10Podst_motoryzacji/EGZAMINSala 114 D M.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacji/EGZAMINSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55---

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 12 – 16/17.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 D M.Skok8.00-8.45INF_gr1/JOZ_gr2/EGZAMINSala201D/202DJ.Żełud.Ł.Maj
16.00-16.45Podst_motoryzacjiSala 114 D M.Skok8.50-9.35INF_gr1/JOZ_gr2/EGZAMINSala201D/202DJ.Żełud.Ł.Maj
16.50-17.35Podst_motoryzacjiSala 114 D M.Skok9.45-10.30INF_gr2/JOZ_gr1/EGZAMINSala201D/202DJ.Żełud.Ł.Maj
17.40-18.25Podst_motoryzacjiSala 114 D M.Skok10.40-11.25INF_gr2/JOZ_gr1/EGZAMINSala201D/202DJ.Żełud.Ł.Maj
18.25-19.10Podst_motoryzacjiSala 114 D M.Skok11.40-12.25Podst_motoryzacji/EGZAMINSala 114 DM.Skok
19.10-19.55Podst_motoryzacjiSala 114 D M.Skok12.35-13.20Podst_motoryzacji/EGZAMINSala 114 DM.Skok
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 12 – 16/17.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55OOiNPS/EGZAMINSala 210D2W.Marcinkiewicz8.00-8.45Matematyka/EGZAMINSala 109DC.Tańska
16.00-16.45OOiNPS/EGZAMINSala 210D2W.Marcinkiewicz8.50-9.35Matematyka/EGZAMINSala 109DC.Tańska
16.50-17.35OOiNPS/EGZAMINSala 210D2W.Marcinkiewicz9.45-10.30Język polski/EGZAMINSala 109DB.A-Parchem
17.40-18.25NOiNPS/EGZAMINSala 210D2W.Marcinkiewicz10.40-11.25Język polski/EGZAMINSala 109DB.A-Parchem
18.25-19.10NOiNPS/EGZAMINSala 210D2W.Marcinkiewicz11.40-12.25Język angielski/EGZAMINSala 109DP.Dorsz
19.10-19.55NOiNPS/EGZAMINSala 210D2W.Marcinkiewicz12.35-13.20Język angielski/EGZAMINSala 109DP.Dorsz
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 11 – 09/10.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55J.ang_gr1/J.ang_gr2Sala 202D/215P.Dorsz/Gosiew.8.00-8.45J.ang_gr1/INF_gr2Sala 202D/210DP.Dorsz/J.Żełudk.
16.00-16.45J.ang_gr1/J.ang_gr2Sala 202D/215P.Dorsz/Gosiew.8.50-9.35J.ang_gr1/INF_gr2Sala 202D/210DP.Dorsz/J.Żełudk.
16.50-17.35Podst_motoryzacjSala 114 DM.Skok9.45-10.30J.ang_gr2/INF_gr1Sala 202D/210DGosiew./J.Żełudk.
17.40-18.25Podst_motoryzacjSala 114 DM.Skok10.40-11.25J.ang_gr2/INF_gr1Sala 202D/210DGosiew./J.Żełudk.
18.25-19.10Podst_motoryzacjSala 114 DM.Skok11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55Podst_motoryzacjSala 114 DM.Skok12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45Podst_motoryzacjSala 114 DM.Skok13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55---

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 11 – 09/10.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język polskiSala 202B.P-Abecka8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.00-16.45Język polskiSala 202B.P-Abecka8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.50-17.35Język polskiSala 202B.P-Abecka9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
17.40-18.25Język polskiSala 202B.P-Abecka10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
18.25-19.10Język polskiSala 202B.P-Abecka11.40-12.25---
19.10-19.55Język polskiSala 202B.P-Abecka12.35-13.20---
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 11 – 09/10.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55OOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz8.00-8.45MatematykaSala 109DC.Tańska
16.00-16.45OOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz8.50-9.35MatematykaSala 109DC.Tańska
16.50-17.35OOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz9.45-10.30OOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz
17.40-18.25NOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz10.40-11.25OOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz
18.25-19.10NOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz11.40-12.25OOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz
19.10-19.55NOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz12.35-13.20---
20.00-20.45Język polskiSala 202B.P-Abecka13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 10 – 02/03.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.00-16.45MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.50-17.35MatematykaSala 114A.Dzięcielska9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
17.40-18.25J.ang_gr1/J.ang_gr2Sala 202D/215P.Dorsz/Gosiewska10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
18.25-19.10J.ang_gr1/INF_gr2Sala 202D/215P.Dorsz/J.Żełud.11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55J.ang_gr1/INF_gr2Sala 202D/215P.Dorsz/J.Żełud.12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45J.ang_gr1/INF_gr2Sala 202D/215P.Dorsz/J.Żełud.13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55---

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 10 – 02/03.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55JOZ_gr.1/J.ang_gr2Sala 202D/215Ł.Maj/Gosiewska8.00-8.45INF_gr1/JOZ_gr2Sala 201D/202DJ.Zełud./Ł.Maj
16.00-16.45JOZ_gr.1/J.ang_gr2Sala 202D/215Ł.Maj/Gosiewska8.50-9.35INF_gr1/JOZ_gr2Sala 201D/202DJ.Zełud./Ł.Maj
16.50-17.35J.ang_gr1/JOZ_gr.2Sala 202D/215P.Dorsz/Ł.Maj9.45-10.30JOZ_gr1/INF_gr2Sala 201D/202DJ.Zełud./Ł.Maj
17.40-18.25MatematykaSala 114A.Dzięcielska10.40-11.25JOZ_gr1/INF_gr2Sala 201D/202DJ.Zełud./Ł.Maj
18.25-19.10MatematykaSala 114A.Dzięcielska11.40-12.25---
19.10-19.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska12.35-13.20---
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 10 – 02/03.12.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język polskiSala 202B.P-Abecka8.00-8.45OOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz
16.00-16.45Język polskiSala 202B.P-Abecka8.50-9.35NOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz
16.50-17.35Język polskiSala 202B.P-Abecka9.45-10.30NOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz
17.40-18.25Język polskiSala 202B.P-Abecka10.40-11.25NOiNPSSala 210D2W.Marcinkiewicz
18.25-19.10Język polskiSala 202B.P-Abecka11.40-12.25Język angielskiSala 202DP.Dorsz
19.10-19.55Język polskiSala 202B.P-Abecka12.35-13.20Język angielskiSala 202DP.Dorsz
20.00-20.45Język polskiSala 202B.P-Abecka13.25-14.10Język angielskiSala 202DP.Dorsz
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 9 – 18/19.11.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55J.ang_gr1/J.ang_gr2Sala 205D/202DP.Dorsz/Gajewska8.00-8.45Język polskiSala 205DA.Wilma
16.00-16.45J.ang_gr1/J.ang_gr2Sala 205D/202DP.Dorsz/Gajewska8.50-9.35Język polskiSala 205DA.Wilma
16.50-17.35MatematykaSala 114A.Dzięcielska9.45-10.30Język polskiSala 205DA.Wilma
17.40-18.25MatematykaSala 114A.Dzięcielska10.40-11.25Język polskiSala 205DA.Wilma
18.25-19.10MatematykaSala 114A.Dzięcielska11.40-12.25Język polskiSala 205DA.Wilma
19.10-19.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska12.35-13.20Język polskiSala 205DA.Wilma
20.00-20.45MatematykaSala 114A.Dzięcielska13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 9 – 18/19.11.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.00-8.45Język polskiSala 205DB.P-Abecka
16.00-16.45MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.50-9.35Język polskiSala 205DB.P-Abecka
16.50-17.35J.ang_gr1/JOZ_gr.2Sala 205D/202DP.Dorsz/Ł.Maj9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
17.40-18.25J.ang_gr1/JOZ_gr.2Sala 205D/202DP.Dorsz/Ł.Maj10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
18.25-19.10J.ang_gr1/JOZ_gr.2Sala 205D/202DP.Dorsz/Ł.Maj11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55---12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 9 – 18/19.11.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55OOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz8.00-8.45MatematykaSala 210DC.Tańska
16.00-16.45OOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz8.50-9.35MatematykaSala 210DC.Tańska
16.50-17.35OOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz9.45-10.30Język polskiSala 210DB.P-Abecka
17.40-18.25OOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz10.40-11.25Język polskiSala 210DB.P-Abecka
18.25-19.10NOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz11.40-12.25Język polskiSala 210DB.P-Abecka
19.10-19.55NOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz12.35-13.20Język polskiSala 210DB.P-Abecka
20.00-20.45NOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 8 – 04/05.11.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.00-16.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.50-17.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
17.40-18.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
18.25-19.10MatematykaSala 114A.Dzięcielska11.40-12.25Język polskiSala 205DA.Wilma
19.10-19.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska12.35-13.20Język polskiSala 205DA.Wilma
20.00-20.45MatematykaSala 114A.Dzięcielska13.25-14.10Język polskiSala 205DA.Wilma
20.45-21.30---14.20-15.05Język polskiSala 205DA.Wilma
----15.10-15.55Język polskiSala 205DA.Wilma

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 8 – 04/05.11.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55JOZ_gr_1/J_ang_gr_2Sala 202D/210DŁ.Maj/Gajewska8.00-8.45Inf_gr_1/JOZ_gr_2Sala 114D/202DJ.Żełud./Ł.Maj
16.00-16.45JOZ_gr_1/J_ang_gr_2Sala 202D/210DŁ.Maj/Gajewska8.50-9.35Inf_gr_1/JOZ_gr_2Sala 114D/202DJ.Żełud./Ł.Maj
16.50-17.35MatematykaSala 114A.Dzięcielska9.45-10.30JOZ_gr_1/Inf_gr_2Sala 114D/202DJ.Żełud./Ł.Maj
17.40-18.25MatematykaSala 114A.Dzięcielska10.40-11.25JOZ_gr_1/Inf_gr_2Sala 114D/202DJ.Żełud./Ł.Maj
18.25-19.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 8 – 04/05.11.2022 - - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55OOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz8.00-8.45MatematykaSala 210DC.Tańska
16.00-16.45OOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz8.50-9.35MatematykaSala 210DC.Tańska
16.50-17.35OOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz9.45-10.30Język angielskiSala 210DP.Dorsz
17.40-18.25NOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz10.40-11.25Język angielskiSala 210DP.Dorsz
18.25-19.10NOiNPSSala 210DW.Marcinkiewicz11.40-12.25Język angielskiSala 210DP.Dorsz
19.10-19.55---12.35-13.20Język polskiSala 210DB.P-Abecka
20.00-20.45---13.25-14.10Język polskiSala 210DB.P-Abecka
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 7 – 28/29.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.00-8.45Język polskiSala 205DA.Wilma
16.00-16.45MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.50-9.35Język polskiSala 205DA.Wilma
16.50-17.35MatematykaSala 114A.Dzięcielska9.45-10.30Język polskiSala 205DA.Wilma
17.40-18.25MatematykaSala 114A.Dzięcielska10.40-11.25Język polskiSala 205DA.Wilma
18.25-19.10Inf_gr1/J.ang_gr2Sala 201Di/210DJ.Żełud./Gajewska11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55Inf_gr1/J.ang_gr2Sala 201Di/210DJ.Żełud./Gajewska12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45Inf_gr1/J.ang_gr2Sala 201Di/210DJ.Żełud./Gajewska13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 7 – 28/29.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
16.00-16.45Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
16.50-17.35J.ang_gr1/J.ang_gr2Sala 210D2/210D.P.Dorszj/Gajewska9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
17.40-18.25J.ang_gr1/J.ang_gr2Sala 210D2/210D.P.Dorszj/Gajewska10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
18.25-19.10MatematykaSala 114A.Dzięcielska11.40-12.25Język polskiSala 205DB.P-Abecka.
19.10-19.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska12.35-13.20Język polskiSala 205DB.P-Abecka.
20.00-20.45MatematykaSala 114A.Dzięcielska13.25-14.10Język polskiSala 205DB.P-Abecka.
20.45-21.30---14.20-15.05Język polskiSala 205DB.P-Abecka.
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 7 – 28/29.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.8.00-8.45Język polskiSala 210DB.P-Abecka
16.00-16.45OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.8.50-9.35Język polskiSala 210DB.P-Abecka
16.50-17.35OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.9.45-10.30Język polskiSala 210DB.P-Abecka
17.40-18.25OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.10.40-11.25Język polskiSala 210DB.P-Abecka
18.25-19.10NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.11.40-12.25Język angielskiSala 210DP.Dorsz
19.10-19.55NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.12.35-13.20Język angielskiSala 210DP.Dorsz
20.00-20.45NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 6 – 21/22.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.00-16.45MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.50-17.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
17.40-18.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
18.25-19.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok11.40-12.25Język polskiSala 205DA.Wilma
19.10-19.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok12.35-13.20Język polskiSala 205DA.Wilma
20.00-20.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok13.25-14.10Język polskiSala 205DA.Wilma
20.45-21.30---14.20-15.05Język polskiSala 205DA.Wilma
----15.10-15.55Język polskiSala 205DA.Wilma

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 6 – 21/22.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Język polskiSala 133B.P-Abecka8.00-8.45Inf_gr1/JOZ-gr.2114D2/202DJ.Żelud./Ł.Maj
16.00-16.45Język polskiSala 133B.P-Abecka8.50-9.35Inf_gr1/JOZ-gr.2114D2/202DJ.Żelud./Ł.Maj
16.50-17.35Język polskiSala 133B.P-Abecka9.45-10.30Inf_gr2/JOZ-gr.1114D2/202DJ.Żelud./Ł.Maj
17.40-18.25JOZ-gr.1/J.ang_gr2Sala 201Di/210DŁ.Maj/Gajewska10.40-11.25Inf_gr2/JOZ-gr.1114D2/202DJ.Żelud./Ł.Maj
18.25-19.10JOZ-gr.1/J.ang_gr2Sala 201Di/210DŁ.Maj/Gajewska11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
19.10-19.55J.ang_gr1/JOZ-gr.2Sala 210D/201D.P.Dorsz/Ł.Maj12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
20.00-20.45J.ang_gr1/JOZ-gr.2Sala 210D/201D.P.Dorsz/Ł.Maj13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 6 – 21/22.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.8.00-8.45NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
16.00-16.45OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.8.50-9.35NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
16.50-17.35OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.9.45-10.30NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
17.40-18.25OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.10.40-11.25Język angielskiSala 210D2P.Dorsz
18.25-19.10MatematykaSala 150C.Tańska11.40-12.25Język angielskiSala 210D2P.Dorsz
19.10-19.55MatematykaSala 150C.Tańska12.35-13.20Język polskiSala 210D2B.P-Abecka.
20.00-20.45MatematykaSala 150C.Tańska13.25-14.10Język polskiSala 210D2B.P-Abecka
20.45-21.30---14.20-15.05Język polskiSala 210D2B.P-Abecka
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 5 – 14/15.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55---8.00-8.45J_ang-gr.1/J_ang-gr.2210D/210D2P.Dorsz/Gajewska
16.00-16.45---8.50-9.35J_ang-gr.1/J_ang-gr.2210D/210D2P.Dorsz/Gajewska
16.50-17.35---9.45-10.30J_ang-gr.1/J_ang-gr.2210D/210D2P.Dorsz/Gajewska
17.40-18.25---10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
18.25-19.10---11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55-i--12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45---13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 5 – 14/15.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55---8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.00-16.45---8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
16.50-17.35---9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
17.40-18.25---10.40-11.25J_ang-gr.1/J_ang-gr.2210D/210D2P.Dorsz/Gajewska
18.25-19.10---11.40-12.25J_ang-gr.1/J_ang-gr.2210D/210D2P.Dorsz/Gajewska
19.10-19.55---12.35-13.20J_ang-gr.1/J_ang-gr.2210D/210D2P.Dorsz/Gajewska
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 5 – 14/15.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55---8.00-8.45---
16.00-16.45---8.50-9.35---
16.50-17.35---9.45-10.30---
17.40-18.25---10.40-11.25---
18.25-19.10---11.40-12.25---
19.10-19.55---12.35-13.20---
20.00-20.45---13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 4 – 07/08.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2210D/210D2P.Dorsz/Gajewska8.00-8.45Język polskiSala 210DA.Wilma
16.00-16.45J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2210D/210D2P.Dorsz/Gajewska8.50-9.35Język polskiSala 210DA.Wilma
16.50-17.35MatematykaSala 114A.Dzięcielska9.45-10.30Język polskiSala 210DA.Wilma
17.40-18.25MatematykaSala 114A.Dzięcielska10.40-11.25Język polskiSala 210DA.Wilma
18.25-19.10MatematykaSala 114A.Dzięcielska11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 4 – 07/08.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.00-8.45Inf_gr1/JOZ-gr.2114D2/202DJ.Żelud./Ł.Maj
16.00-16.45MatematykaSala 114A.Dzięcielska8.50-9.35Inf_gr1/JOZ-gr.2114D2/202DJ.Żelud./Ł.Maj
16.50-17.35Inf_gr1/J_ang-gr.2Sala 210i/210DJ.Żelud./Gajewska9.45-10.30Inf_gr2/JOZ-gr.1114D2/202DJ.Żelud./Ł.Maj
17.40-18.25Inf_gr1/J_ang-gr.2Sala 210i/210DJ.Żelud./Gajewska10.40-11.25Inf_gr2/JOZ-gr.1114D2/202DJ.Żelud./Ł.Maj
18.25-19.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok11.40-12.25Język polskiSala 210DB.P-Abecka
19.10-19.55Inf_gr2/J_ang-gr.1Sala 210i/210D.P.Dorsz/J.Żelud.12.35-13.20Język polskiSala 210DB.P-Abecka
20.00-20.45Inf_gr2/J_ang-gr.1Sala 210i/210D.P.Dorsz/J.Żelud.13.25-14.10Język polskiSala 210DB.P-Abecka
20.45-21.30---14.20-15.05Język polskiSala 210DB.P-Abecka
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 4 – 07/08.10.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 150C.Tańska8.00-8.45OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
16.00-16.45MatematykaSala 150C.Tańska8.50-9.35OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
16.50-17.35Język angielskiSala 210D2P.Dorsz9.45-10.30OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
17.40-18.25Język angielskiSala 210D2P.Dorsz10.40-11.25OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
18.25-19.10Język angielskiSala 210D2P.Dorsz11.40-12.25OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
19.10-19.55---12.35-13.20NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
20.00-20.45---13.25-14.10NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
20.45-21.30---14.20-15.05NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 3 – 23/24.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 131A.Dzięcielska8.00-8.45Język polskiSala 210DA.Wilma
16.00-16.45MatematykaSala 131A.Dzięcielska8.50-9.35Język polskiSala 210DA.Wilma
16.50-17.35J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/Gajewska9.45-10.30Język polskiSala 210DA.Wilma
17.40-18.25J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/Gajewska10.40-11.25 J.ang-gr.1/Info-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/J.Zełud.
18.25-19.10J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/Gajewska11.40-12.25 J.ang-gr.1/Info-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/J.Zełud.
19.10-19.55Info-gr.1/ J.ang-gr.2210/202D2JJ.Zełud./Gajewska12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45Info-gr.1/ J.ang-gr.2210/202D2J.Zełud./Gajewska13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
----15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 3 – 23/24.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55J_ang-gr.1/JOZ-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/Ł.Maj8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
16.00-16.45J_ang-gr.1/JOZ-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/Ł.Maj8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
16.50-17.35MatematykaSala 131A.Dzięcielska9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
17.40-18.25MatematykaSala 131A.Dzięcielska10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
18.25-19.10MatematykaSala 131A.Dzięcielska11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
19.10-19.55MatematykaSala 131A.Dzięcielska12.35-13.20Język polskiSala 109DB.P-Abecka
20.00-20.45---13.25-14.10Język polskiSala 109DB.P-Abecka
20.45-21.30---14.20-15.05Język polskiSala 109DB.P-Abecka
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 3– 23/24.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.8.00-8.45MatematykaSala 109DC.Tańska
16.00-16.45OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.8.50-9.35MatematykaSala 109DC.Tańska
16.50-17.35OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.9.45-10.30MatematykaSala 109DC.Tańska
17.40-18.25OOiNPSSala 210D2W.Maricnk.10.40-11.25Język polskiSala 109DB.P-Albecka
18.25-19.10NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.11.40-12.25Język polskiSala 109DB.P-Albecka
19.10-19.55NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.12.35-13.20Język angielskiSala 201DP.Dorsz
20.00-20.45NOiNPSSala 210D2W.Maricnk.13.25-14.10Język angielskiSala 201DP.Dorsz
20.45-21.30---14.20-15.05Język angielskiSala 201DP.Dorsz
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 2 – 16/17.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.00-8.45J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/Gajewska
16.00-16.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.50-9.35J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/Gajewska
16.50-17.35MatematykaSala 131A.Dzięcielska9.45-10.30J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2201D2/202D2P.Dorsz/Gajewska
17.40-18.25MatematykaSala 131A.Dzięcielska10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
18.25-19.10MatematykaSala 131A.Dzięcielska11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok13.25-14.10Język polskiSala 109DA.Wilma
20.45-21.30---14.20-15.05Język polskiSala 109DA.Wilma
----15.10-15.55Język polskiSala 109DA.Wilma

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 2 – 16/17.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 131A.Dzięcielska8.00-8.45Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
16.00-16.45MatematykaSala 131A.Dzięcielska8.50-9.35Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
16.50-17.35Podst_motoryzacjiSala 114 D M.Skok9.45-10.30Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
17.40-18.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok10.40-11.25Język polskiSala 109DB.P-Abecka
18.25-19.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok11.40-12.25Język polskiSala 109DB.P-Abecka
19.10-19.55JOZ-gr.1/Info-gr.2201D2/202D2Ł.Maj/J.Zełud.12.35-13.20Język polskiSala 109DB.P-Abecka
20.00-20.45JOZ-gr.1/Info-gr.2201D2/202D2Ł.Maj/J.Zełud.13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacjiSala 114DM.Skok
----15.10-15.55---

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 2– 16/17.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55MatematykaSala 150C.Tańska8.00-8.45NOiNPSSala 210DW.Marcink.
16.00-16.45MatematykaSala 150C.Tańska8.50-9.35MatematykaSala 109DC.Tańska
16.50-17.35Język angielskiSala 202DP.Dorsz9.45-10.30MatematykaSala 109DC.Tańska
17.40-18.25Język angielskiSala 202DP.Dorsz10.40-11.25MatematykaSala 109DC.Tańska
18.25-19.10Język angielskiSala 202DP.Dorsz11.40-12.25OOiNPSSala 210D2W.Marcink.
19.10-19.55---12.35-13.20OOiNPSSala 210D2W.Marcink.
20.00-20.45---13.25-14.10Język polskiSala 210DB.P-Albecka
20.45-21.30---14.20-15.05Język polskiSala 210DB.P-Albecka
----15.10-15.55---


Klasa 1aBSIISp - Zjazd 1 – 02/03.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.00-8.45MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska
16.00-16.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok8.50-9.35MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska
16.50-17.35Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok9.45-10.30MatematykaSala 114 DA.Dzięcielska
17.40-18.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok10.40-11.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
18.25-19.10Język polskiSala 114 D2A.Wilma11.40-12.25Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
19.10-19.55Język polskiSala 114 D2A.Wilma12.35-13.20Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.00-20.45Język polskiSala 114 D2A.Wilma13.25-14.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok
20.45-21.30---14.20-15.05J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2210_D2/114_D2P.Dorsz/Gajewska
----15.10-15.55J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2210_D2/114_D2P.Dorsz/Gajewska

Klasa 1bBSIISg - Zjazd 1 – 02/03.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55Info-gr.1/JOZ-gr.2202_D / 210 J.Zełud./Ł.Maj8.00-8.45Język polski114_D2B.P-Abecka
16.00-16.45Info-gr.1/JOZ-gr.2202_D / 210 J.Zełud.i/Ł.Maj8.50-9.35Język polski114_D2B.P-Abecka
16.50-17.35JOZ-gr.2/Info-gr.1202_D / 210 Ł.Maj/J.Zełud9.45-10.30Język polski114_D2B.P-Abecka
17.40-18.25JOZ-gr.2 Info-gr.1202_D / 210 Ł.Maj/J.Zełud.10.40-11.25Matematyka114_D2A.Dzięcielska
18.25-19.10Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok11.40-12.25Matematyka114_D2A.Dzięcielska
19.10-19.55Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok12.35-13.20J_ang-gr.1/J.ang-gr.2210_D2/114_D2P.Dorsz/Gajewska
20.00-20.45Podst_motoryzacjiSala 114 DM.Skok13.25-14.10J_ang-gr.1/J.ang-gr.2210_D2/114_D2P.Dorsz/Gajewska
20.45-21.30---14.20-15.05Podst_motoryzacji114_DM.Skok
----15.10-15.55Podst_motoryzacji114_DM.Skok

Klasa 3aBSIIS - Zjazd 1 – 02/03.09.2022 - Semestr 1

PIĄTEKSOBOTA
15.10-15.55OOiNPSSala 167
W.Marcink.8.00-8.45MatematykaSala 150C.Tańska
16.00-16.45OOiNPSSala 167W.Marcink.8.50-9.35MatematykaSala 150C.Tańska
16.50-17.35OOiNPSSala 167W.Marcink.9.45-10.30MatematykaSala 150C.Tańska
17.40-18.25OOiNPSSala 167W.Marcink.10.40-11.25Język polskiSala 150B.P-Albecka
18.25-19.10NOiNPSSala 167W.Marcink.11.40-12.25Język polskiSala 150B.P-Albecka
19.10-19.55NOiNPSSala 167W.Marcink.12.35-13.20Język polskiSala 150B.P-Albecka
20.00-20.45NOiNPSSala 167W.Marcink.13.25-14.10---
20.45-21.30---14.20-15.05---
----15.10-15.55---