Nasze osiągnięcia


Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że co roku grupa uczniów zdaje egzaminy B2 i C1 na wysokim poziomie. Szczególną dumą napawa nas fakt, że jak do tej pory trójka naszych uczniów może pochwalić się certyfikatem językowym na poziomie C2, czyli poziomie biegłości językowej, najwyższym możliwym poziomie kompetencji językowych.

Co roku powiększamy liczbę absolwentów, którzy opuszczają mury naszej szkoły z certyfikatami potwierdzającymi ich poziom języka angielskiego.