Rekrutacja do naszej szkoły odbędzie się online. Aby potwierdzić poprawność złożenia wniosku do wybranej szkoły w rekrutacji 2020/2021, należy zadzwonić do sekretariatu do 10.07.2020 nr tel. 586722415

Instrukcja wypełniania wniosku do szkoły
https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/

REKRUTACJA 2020 – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. O miejsce na ilu kierunkach można ubiegać się składając wniosek rekrutacyjny?
Dzięki rekrutacji on-line za pomocą jednego wniosku będzie można ubiegać się o miejsce na dowolnej ilości kierunków pamiętając jednak o ich uporządkowaniu od tego, który interesuje nas najbardziej (preferencja 1)

2. Jaki jest próg punktowy do wybranej klasy?
Progi punktowe są różne w zależności od typu szkoły oraz wybranego profilu. Ustala się je jednak dopiero po analizie dokumentów wszystkich kandydatów ubiegających się o miejsce w danym oddziale. Zgodnie z terminarzem tegorocznej rekrutacji, lista przyjętych wraz z progami punktowymi zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej 12 sierpnia.

3. Czy mogę wniosek o postępowanie rekrutacyjne złożyć w sekretariacie szkoły?
Z uwagi na panującą sytuację i obostrzenia wniosek o postępowanie rekrutacyjne można złożyć tylko w formie on-line (szczegółowa instrukcja zostanie zamieszczona na naszej stronie 14.06., natomiast link do formularza – 15.06.). Należy pamiętać, że za pomocą jednego wniosku możemy ubiegać się o miejsce we wszystkich szkołach dostępnych na „liście placówek”. Podpisany wniosek wysyłamy do szkoły w formie elektronicznego załącznika. W terminie 31.07. – 04.08. włóż kopie wymaganych dokumentów do skrzynki umieszczonej na terenie szkoły I wyboru.

4. Czy będąc w klasie matematycznej będę mógł(a) uczyć się języka hiszpańskiego?
Dostarczając oryginały dokumentów wszyscy uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego (za wyjątkiem klasy lingwistycznej) deklarują wybór drugiego języka obcego. O ostatecznym przydziale do grup językowych decyduje ilość punktów zdobytych w procesie rekrutacji. Docelowo zostanie stworzona jedna dwudziestoczteroosobowa grupa z języka hiszpańskiego oraz dwie równie liczne grupy z języka rosyjskiego. Pozostali uczniowie będą kontynuowali naukę w grupach z językiem niemieckim.

5. Czy kółka zainteresowań zarezerwowane są wyłącznie dla uczniów wybranych profili?
Koła zainteresowań to otwarte grupy, do których mogą przynależeć wszyscy uczniowie naszej szkoły przejawiający zainteresowania w danej dziedzinie. Należy jednak pamiętać, że we wszystkich klasach V Liceum Ogólnokształcącego realizowane są dodatkowe zajęcia odpowiadające programowi danego profilu.

6. Czy ubiegając się o miejsce w klasie technikalnej muszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie?
Dla wszystkich uczniów przyjętych do klasy I Technikum nr 3 zorganizujemy spotkanie z lekarzem, którego termin zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Uczniowie powinni na to spotkanie stawić się wraz z Rodzicem (prawnym opiekunem) oraz mieć przy sobie wyniki badań (morfologia, ob., mocz)

7. Czy udział w teście sprawnościowym jest obowiązkowy?
Tak! Wszyscy kandydaci do klasy biologiczno-sportowej stawiają się na teście sprawnościowym (termin I: 25.06.; termin II (dodatkowy): 02.07.). Dodatkowo kandydaci oddają nauczycielom wychowania fizycznego zaświadczenie od Rodziców o braku przeciwskazań do udziału w teście.

8. Czy udział w teście predyspozycji językowych jest obowiązkowy?
Tak. Wszyscy kandydaci do klasy lingwistycznej muszą przystąpić do testu predyspozycji i umiejętności językowych, który z uwagi na bieżącą sytuację zostanie przeprowadzony w trybie on-line. Link do testu zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej 06.07.

9. Czy szkoła wskaże mi miejsce praktyk?
Tak, jeśli chcesz zostać mechatronikiem albo ślusarzem – monterem konstrukcji. Szkoła ma podpisaną umowę patronacką z firmą Zoeller Tech w Rekowie Górnym. Ograniczona jest jednak liczba miejsc (15 – mechatronik, 15 – ślusarz – monter konstrukcji). Mechanikom i elektromechanikom pojazdów samochodowych możemy jedynie podpowiedzieć zakłady, w których można starać się o miejsce na praktykę. Pamiętaj jednak, że podstawowym kryterium przyjęcia kandydata do szkoły branżowej I stopnia jest dostarczenie pisemnego zaświadczenia od pracodawcy, u którego uczeń będzie odbywał praktykę.

10. Czy po złożeniu oryginałów dokumentów muszę jeszcze o czymś pamiętać?
Jeśli zostaniesz uczniem V Liceum Ogólnokształcącego pamiętaj, że 20.08. będziesz musiał rozwiązać test on-line z języka angielskiego, na podstawie którego zostaniesz zakwalifikowany do grupy językowej o odpowiednim poziomie zaawansowania. Link do testu zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.