• O miejsce na ilu kierunkach można ubiegać się składając wniosek rekrutacyjny?

Dzięki rekrutacji on-line za pomocą jednego wniosku będzie można ubiegać się o miejsce w trzech szkołach na dowolnej ilości kierunków pamiętając jednak o ich uporządkowaniu od tego, który interesuje nas najbardziej (preferencja 1)


  • Jaki jest próg punktowy do wybranej klasy?

Progi punktowe są różne w zależności od typu szkoły oraz wybranego profilu. Ustala się je jednak dopiero po analizie dokumentów wszystkich kandydatów ubiegających się o miejsce w danym oddziale. Zgodnie z terminarzem tegorocznej rekrutacji, lista przyjętych wraz z progami punktowymi zostanie wywieszona w szkole oraz podana do wiadomości na indywidualnych kontach kandydatów w systemie „Nabór” 22 lipca.


  • Czy mogę wniosek o postępowanie rekrutacyjne złożyć w sekretariacie szkoły?

Z uwagi na panującą sytuację i obostrzenia wniosek o postępowanie rekrutacyjne można złożyć tylko w formie on-line .  W szkole uruchomiono dodatkowo okienko pomocy technicznej, dzięki któremu nasi nauczyciele pomogą poprawnie wypełnić wniosek osobom zainteresowanym. Należy pamiętać, że za pomocą jednego wniosku możemy ubiegać się o miejsce we wszystkich szkołach dostępnych na „liście placówek”. Podpisany wniosek wysyłamy do szkoły w formie elektronicznego załącznika. W terminie do 13 lipca należy złożyć kopie wymaganych dokumentów w szkole pierwszego wyboru.


  • Czy będąc w klasie matematycznej będę mógł(a) uczyć się języka hiszpańskiego?

Dostarczając oryginały dokumentów wszyscy uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego (za wyjątkiem klasy komunikacji międzynarodowej) deklarują wybór drugiego języka obcego. O ostatecznym przydziale do grup językowych decyduje ilość punktów zdobytych w procesie rekrutacji. Docelowo zostaną stworzone dwie dwudziestoczteroosobowe grupy z języka hiszpańskiego oraz jedna równie liczna grupa z języka rosyjskiego. Pozostali uczniowie będą kontynuowali naukę w grupach z językiem niemieckim.


  • Czy kółka zainteresowań zarezerwowane są wyłącznie dla uczniów wybranych profili?

Koła zainteresowań to otwarte grupy, do których mogą przynależeć wszyscy uczniowie naszej szkoły przejawiający zainteresowania w danej dziedzinie. Należy jednak pamiętać, że we wszystkich klasach V Liceum Ogólnokształcącego realizowane są dodatkowe zajęcia odpowiadające programowi danego profilu.


  • Czy ubiegając się o miejsce w klasie technikalnej muszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie?

Dla wszystkich uczniów przyjętych do klasy I Technikum nr 3 zorganizujemy spotkanie z lekarzem, którego termin zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej. Uczniowie powinni na to spotkanie stawić się wraz z Rodzicem (prawnym opiekunem) oraz mieć przy sobie wyniki badań (morfologia, ob., mocz)


  • Czy udział w teście sprawnościowym jest obowiązkowy?

Tak! Wszyscy kandydaci do klasy biologiczno-sportowej stawiają się na teście sprawnościowym (termin I: 10.06.; termin II (dodatkowy): 17.06.). Dodatkowo kandydaci oddają nauczycielom wychowania fizycznego zaświadczenie od Rodziców o braku przeciwskazań do udziału w teście.


  • Czy szkoła wskaże mi miejsce praktyk?

Tak, jeśli chcesz zostać ślusarzem – monterem konstrukcji. Szkoła ma podpisaną umowę patronacką z firmą Zoeller Tech w Rekowie Górnym. Ograniczona jest jednak liczba miejsc (15 – ślusarz – monter konstrukcji). Mechanikom i elektromechanikom pojazdów samochodowych możemy jedynie podpowiedzieć zakłady, w których można starać się o miejsce na praktykę. Pamiętaj jednak, że podstawowym kryterium przyjęcia kandydata do szkoły branżowej I stopnia jest dostarczenie pisemnego zaświadczenia od pracodawcy, u którego uczeń będzie odbywał praktykę.


  • Czy po złożeniu oryginałów dokumentów muszę jeszcze o czymś pamiętać?

Jeśli zostaniesz uczniem V Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 3 pamiętaj, że 03.08. będziesz musiał rozwiązać test on-line z języka angielskiego, na podstawie którego zostaniesz zakwalifikowany do grupy językowej o odpowiednim poziomie zaawansowania. Link do testu zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.