TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – TERMIN DODATKOWY

Dla uczniów klas pierwszych, którzy nie rozwiązali testu z języka angielskiego, przygotowaliśmy drugi termin. 27 sierpnia w godzinach 8-20 na naszej stronie internetowej pojawi się specjalny link „ostatniej szansy”.ZANIM ZACZNIESZ…


 • – zapoznaj się z ofertą edukacyjną Samochodówki – patrz obok
Możesz nam zadać pytanie
 • – znajdziesz na naszej stronie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

PIERWSZE KROKI


od 17.05 2021 r. do 21.06.2021 r. wypełnij wniosek rekrutacyjny

Wypełnij wniosek Instrukcja wypełniania wniosku

– – – – – – – – – – – – – – – –

Pamiętaj!!!. Jeżeli wybierasz się do klasy lingwistycznej musisz wypełnić wniosek od 17.05 2021 r. do 31.05.2021 r.


TESTY…


Jeżeli wybierasz się do klasy lingwistycznej obowiązkowo rozwiąż test on-line 09.06.2021 r.

Link do testu będzie aktywny 9 czerwca

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Jeżeli wybierasz się do klasy biologiczno-sportowej obowiązkowo przyjdź na test sprawnościowy 10.06.2021 r. godz. 15.00 lub 17.06.2021 r. godz. 15.00
Nie zapomnij przynieść na test zgody Rodziców/ Opiekunów prawnych pobraną ze strony https://nabor.pcss.pl/wejherowo/szkolaponadpodstawowa/Info/63065 (patrz dół strony)


ŚWIADECTWO I EGZAMIN


25.06.2021 r. wpisz na swoim koncie naboru oceny ze świadectwa

– – – – – – – – – – – – – – – – –

09.07.2021 r. wpisz na swoim koncie naboru wyniki egzaminu ósmoklasisty


DOSTARCZ DO SZKOŁY….


Dostarcz kopie dokumentów do szkoły PIERWSZEGO wyboru:
– do sekretariatu samochodówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do15.00
– lub wrzuć do skrzynki podawczej przy wejściu głównym do szkoły
– lub prześlij listownie (liczy się data wpływu)


PIERWSZE SPOTKANIE….


22.07.2021 r. sprawdź czy znajdujesz się na liście kandydatów zakwalifikowanych

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Od 22.07.2021 r. do 30.07.2021 r. przynieś do szkoły:
1) oryginał świadectwa i wyników egzaminu
2) deklaracje wyboru drugiego języka (tylko klasy LO)
3) zaświadczenie o praktykach (tylko klasy BSIS)
4) dwa legitymacyjne zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem


TO JUŻ PRAWIE WSZYSTKO!


Do 26.07.2021 r. – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy tylko Technikum).


02.08.2021 r. – Ogłoszenie wyników kandydatów przyjętych do szkoły.

03.08.2021 r. – Obowiązkowy test z języka angielskiego dla wszystkich przyjętych uczniów LO i Technikum (test on-line).ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU

 1. Nabór kandydatów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół nr 4  im. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji www.nabor.pcss.pl/wejherowo.
 2. System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych w postaci  zaszyfrowanej danych kandydata.
 3. Kandydat wprowadza wymagane w procesie rekrutacji dane samodzielnie, z rodzicem lub z pomocą nauczyciela szkoły podstawowej, do której uczęszcza. W razie problemów prosimy o telefon do sekretariatu szkoły 58-672-24-15.
 4. Przed przystąpieniem do wprowadzania danych do systemu elektronicznego kandydat musi ustalić listę preferencji.
 5. Lista preferencji zawiera wszystkie oddziały, którymi kandydat jest zainteresowany uszeregowanych od oddziału, na którym zależy mu najbardziej, do oddziału, na którym zależy mu najmniej.
 6. Po uzupełnieniu wymaganych danych, kandydat drukuje Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 zwany dalej wnioskiem.
 7. Podpisany przez pełnoprawnego rodzica lub prawnego opiekuna wniosek oraz  wymagane dokumenty kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru kandydata to szkoła z oddziałem na którym mu najbardziej zależy, czyli tym który znajduje się  na pierwszym miejscu listy jego preferencji.
 8. Na podstawie wprowadzonych przez kandydata ocen i wyników egzaminu ośmioklasisty oraz innych osiągnięć, system automatycznie wylicza kandydatom punkty, a po zakończeniu gromadzenia i weryfikacji, dokonuje optymalnego przydziału kandydatów do oddziałów, z uwzględnieniem uzyskanych przez nich  wyników punktowych oraz preferencji.
 9. W trakcie rekrutacji elektronicznej:
  1. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;
  2. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji;
  3. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów;
  4. kandydat, który ubiega się o przyjęcie do szkoły przy składaniu dokumentów posługuje się kopiami lub oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopiami lub oryginałami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; (jeżeli posługuje się kopiami to tylko takimi, które zostały poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej).
  5. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w danej szkole przedkłada w punkcie naboru oryginały: świadectwo oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego woli uczęszczania  do oddziału, do którego został przyjęty. 
 10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie, a z chwilą przyjęcia do szkoły do  jego przestrzegania.
 11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zapoznają się z  Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w systemie NABÓR, stanowiącą załącznik do Wniosku.

Co roku uczniowie ósmych klas wybierają spośród wielu szkół ponadpodstawowych tę placówkę, która wyznaczy ich dalszą drogę edukacyjną. Czy warto walczyć o jak najlepsze świadectwo na koniec podstawówki? Na jakie przedmioty należy zwrócić szczególną uwagę w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej? To dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na te pytania.

ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY – zobacz

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – zobacz