Dzięki rekrutacji on-line za pomocą jednego wniosku będzie można ubiegać się o miejsce w trzech szkołach na dowolnej ilości kierunków pamiętając jednak o ich uporządkowaniu od tego, który interesuje nas najbardziej (preferencja 1)
Progi punktowe są różne w zależności od typu szkoły oraz wybranego profilu. Ustala się je jednak dopiero po analizie dokumentów wszystkich kandydatów ubiegających się o miejsce w danym oddziale. Zgodnie z terminarzem tegorocznej rekrutacji, lista przyjętych wraz z progami punktowymi zostanie wywieszona w szkole oraz podana do wiadomości na indywidualnych kontach kandydatów w systemie „Nabór”.
Z uwagi na panującą sytuację i obostrzenia wniosek o postępowanie rekrutacyjne można złożyć tylko w formie on-line .  W szkole uruchomiono dodatkowo okienko pomocy technicznej, dzięki któremu nasi nauczyciele pomogą poprawnie wypełnić wniosek osobom zainteresowanym. Należy pamiętać, że za pomocą jednego wniosku możemy ubiegać się o miejsce we wszystkich szkołach dostępnych na „liście placówek”.