Link do Naboru (za pomocą tej platformy można składać wnioski do szkoły)

KLIKNIJ NA BANER – ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU

—–

UWAGA: PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 31.05.2023 r. (I TERMIN) o godzinie 15.10, w HALI SPORTOWEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w WEJHEROWIE.


Terminy postępowania rekrutacyjnego – Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty – zobacz dokument.


WYMAGANE DOKUMENTY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek
(pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

2. Oryginał świadectwa

3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty

4. Deklaracja wyboru drugiego języka – wszystkie klasy
oprócz klasy komunikacji międzynarodowej
pobierz wzór dokumentu.
5. Oświadczenie rodzica o przystąpieniu do testu sprawnościowego –
tylko dla kandydatów do klasy sportu i turystyki
pobierz wzór dokumentu.
6. Dwa zdjęcia

7. Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO – – pobierz.


WYMAGANE DOKUMENTY DO TECHNIKUM


1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek
(pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

2. Oryginał świadectwa

3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
– skierowanie wydawane przez szkołę
5. Dwa zdjęcia

6. Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO – – pobierz.
DOKUMENTY DODATKOWE DLA CHĘTNYCH:
1. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego
pobierz wzór dokumentu.


WYMAGANE DOKUMENTY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA


1. Wydrukowany i podpisany przez Rodzica/Opiekuna prawnego wniosek
(pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

2. Oryginał świadectwa

3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty

4. Deklaracja odbywania praktycznej nauki zawodu dla pracodawców
pobierz wzór dokumentu.
5. Dwa zdjęcia

6. Podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego klauzula RODO – – pobierz.
WAŻNE:
1. Umowa odbywania praktycznej nauki zawodu
(dostarczona do szkoły do 25 sierpnia 2023 r.)