Uczniowie

Refundacja stypendialna jest dedykowana uczniom naszej szkoły, którzy uczestniczą w zajęciach eurogrup z języka angielskiego oraz euroklas z języka niemieckiego. Jej przyznawanie jest możliwe dzięki ścisłej współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. Refundacja stypendialna jest udzielana uczniom przed certyfikatami językowymi oraz po podsumowaniu każdego semestru zgodnie z poniższym regulaminem.