Rodzice uczniów
Rodzina

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie pracy zdalnej szkoły:

PANI MGR KINGA WASILEWSKA PEDAGOG
– praca zdalna pod telefonem od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00
nr tel. 502094084

PANI MGR LUCYNA SZYDLIK PSYCHOLOG
– praca zdalna pod telefonem od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 20:00
nr tel. 600213703

PANI MGR BEATA ŻUCHOWSKA GAWRON
– praca zdalna pod telefonem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00
nr tel. 503796755