Uczniowie

Rok szkolny 2023/2024


– liceum ogólnokształcące – klasy pierwsze – pobierz
– liceum ogólnokształcące – klasy drugie – pobierz
– liceum ogólnokształcące – klasy trzecie – pobierz
– liceum ogólnokształcące – klasy czwarte – pobierz


– technikum – klasy pierwsze – pobierz
– technikum – klasy drugie – pobierz
– technikum – klasy trzecie – pobierz
– technikum – klasy czwarte – pobierz
– technikum – klasy piąte – pobierz