Drogi uczniu!

 • – Nie potrafisz dogadać się z rodzicami?
 • – Czujesz się odrzucony/a przez koleżanki bądź kolegów z klasy?
 • – Masz trudność w odnalezieniu się w nowej szkolnej rzeczywistości?
 • – Twoje oceny pogorszyły się w ostatnim czasie?
 • – Nie potrafisz poradzić sobie ze odczuwanymi przez siebie uczuciami i emocjami?
 • – Przeżywasz trudne chwile w swoim życiu?
 • – Masz kiepski nastój i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić?
 • – Zdarza Ci się myśleć o wyrządzaniu sobie krzywdy lub o własnej śmierci?
 • – Czujesz, że nikt Cię nie rozumie?
 • – Nie panujesz nad swoją agresją?
 • – Zastanawiasz się, czy jesteś uzależniony/a od komputera/smartfona/tabletu?
 • – Twój problem to alkohol, papierosy, dopalacze lub narkotyki?
 • – Nie możesz dogadać się z nauczycielem i czujesz się niesprawiedliwie traktowany/a?
 • – Martwi Cię zachowanie Twojej koleżanki/kolegi i nie wiesz, jak jej/jemu pomóc?
 • – A może po prostu chcesz pogadać i nie masz z kim?

Pamiętaj, że nie ma problemów nie do rozwiązania –  wspólnie poradzimy sobie z każdą trudnością. Czasem po prostu wystarczy popatrzeć na sprawę z innej perspektywy. Każda z nas zawsze jest po Twojej stronie, a to oznacza, że nie będziemy Cię oceniać ani krytykować Twoich uczuć, gdy przekroczysz próg gabinetu.
Pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, jaką częścią swojego życia się z nami podzielisz.

Czym zajmuje się psycholog szkolny?
Celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów przy współpracy z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją i instytucjami świadczącymi pomoc młodzieży oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju każdego ucznia naszej szkoły.

Zadania psychologa szkolnego:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami oraz trudnościami szkolnymi.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8. Współpraca z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Jesteśmy w szkole dla Was!