Rodzice uczniów
Rodzina

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

DATAWYDARZENIEGODZINA
07.09.2022 (środa)– zebranie z rodzicami klas pierwszych
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00 – spotkanie z Dyrekcją na hali sportowej,
a następnie z wychowawcami w klasach.
——-—————————–——————
14.09.2022 (środa)– zebranie z rodzicami klas maturalnych
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00 – spotkanie z Dyrekcją na hali sportowej,
a następnie z wychowawcami w klasach.
——-—————————–——————
26.10.2022 (środa) konsultacje dla wszystkich klas
16.11.2022 (środa) konsultacje dla klas maturalnych
07.12.2023 (środa) zebranie z rodzicami
22.03.2023 (środa) konsultacje
29.03.2023 (środa) zebranie z rodzicami (wszystkie klasy – bez maturalnych)
16.05.2023 (wtorek) konsultacje z rodzicami