Rodzice uczniów
Rodzina

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

DATAWYDARZENIEGODZINA
07.09.2022 (środa)– zebranie z rodzicami klas pierwszych
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00 – spotkanie z Dyrekcją na hali sportowej,
a następnie z wychowawcami w klasach.
——-—————————–——————
14.09.2022 (środa)– zebranie z rodzicami klas maturalnych
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00 – spotkanie z Dyrekcją na hali sportowej,
a następnie z wychowawcami w klasach.
——-—————————–——————
26.10.2022 (środa) konsultacje dla wszystkich klas
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00 – klasy LO,
godz. 18.00 – klasy T i BSIS,
——-—————————–——————
16.11.2022 (środa) konsultacje dla klas maturalnych
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00
——-—————————–——————
07.12.2023 (środa) zebranie z rodzicami
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00 – klasy T i BSIS,
godz. 18.00 – klasy LO,
——-—————————–——————
22.03.2023 (środa) zebrania z Rodzicami dla wszystkich klas
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00 – klasy LO,
godz. 18.00 – klasy T i BSIS,
———————————-——————
16.05.2023 (wtorek) konsultacje z rodzicami
(pobierz przydział klas na spotkanie z wychowawcami)
godz. 17.00 – klasy T i BSIS,
godz. 18.00 – klasy LO,