Rodzice uczniów
Rodzina

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

DATAWYDARZENIEGODZINA
09.09.2021 (czwartek)– zebranie z rodzicami klas ILO – godzina 17.00
BSIS – godzina 17.30
T – godzina 17.30
17:00 – klasy Liceum Ogólnokształcącego – spotkanie z Dyrekcją szkoły
na hali sportowej, następnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
17:30 – klasy Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia – spotkanie z Dyrekcją szkoły na
hali sportowej, następnie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych
 8:00 – spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją szkoły w sali 217
15.09.2021 (środa) zebranie z rodzicami klas maturalnychLO – godzina 17.00
T – godzina 17.00
27.10.2021 (środa)– konsultacje dla wszystkich klas – do pobrania przydział sal na konsultacje:
https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2021/10/sala_27_10.docx
LO – godzina 17.00
T – godzina 18.00
BSIS – godzina 18.00
24.11.2021 (środa)– konsultacje dla klas maturalnych – do pobrania przydział sal na konsultacje:
https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2021/11/zebrania_24_11_maturzysci_02.docx
21.12.2021 (wtorek)– konsultacje (wszystkie klasy)
19.01.2022 (środa)– zebrania z rodzicami (wszystkie klasy oprócz maturalnych) – do pobrania przydział sal na zebrania:
https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2022/01/zebrania-19.01..docx
T – godzina 17.00
BSIS – godzina 17.00
LO – godzina 18.00

23.03.2022 (środa)– zebranie z rodzicami (wszystkie klasy) – do pobrania przydział sal na zebrania:
https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2022/03/zebrania_23_03_2022.docx
LO – godzina 17.00
T – godzina 18.00
BSIS – godzina 18.00
18.05.2022 (środa)– konsultacje z rodzicami – do pobrania przydział sal na zebrania: https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2022/05/zebrania-18.05..docxT – godzina 17.00
BSIS – godzina 17.00
LO – godzina 18.00