Rodzice uczniów
Rodzina

Spotkania z rodzicami w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021

KLASYDATA I GODZINA
klasy liceum (w klasach maturalnych propozycje ocen)– 31.03. 2021 godz. 17:00
klasy technikum i szkoły branżowej – 31.03.2021 godz. 18:00
klasy pierwsze i drugie liceum (informacja o propozycje ocen)– 25.05.2020 godz. 17:00
klasy pierwsze, drugie i trzecie technikum i szkoły branżowej (informacja o propozycje ocen)– 25.05.2020 godz. 18:30