Rodzina

Spotkania z rodzicami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021

KLASYDATA I GODZINA
klasy pierwsze liceum – 9.09. 2020 godz. 17:00
klasy pierwsze technikum i szkoły branżowej – 10.09.2020 godz.17:00
klasy maturalne – 16.09.2020 godz.17:00
klasy II liceum – 28.10.2020 godz. 17:00
klasy drugie i trzecie technikum i szkoły branżowej – 29.10.2020 godz.17:00
wszystkie klasy maturalne liceum i technikum– 16.12.2020 godz. 17:00
klasy pierwsze i drugie liceum– 27.01.2021 godz. 17:00
klasy pierwsze, drugie i trzecie technikum oraz szkoły branżowej – 27.01.2021 godz.18:00