Rodzice uczniów
Rodzina

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

DATAWYDARZENIEGODZINA
06.09.2023 (środa)– zebranie z rodzicami klas pierwszych
——-—————————–——————
13.09.2023 (środa)– zebranie z rodzicami klas maturalnych
——-—————————–——————
27.09.2023 (środa) konsultacje dla wszystkich klas (zebranie śródsemestralne)
——-—————————–——————
15.11.2023 (środa) zebranie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją semestralną klas maturalnych – przydział klas na spotkaniegodz. 17.00 klasy LO i T
od godz. 17.30 pozostałe klasy konsultacje
——-—————————–——————
13.12.2023 (środa) zebranie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją semestralną pozostałych klas – przydział klas na spotkaniegodz. 17.00 klasy T i BS1S
godz. 18.00 klasy LO
——-—————————–——————
13.03.2024
(środa)
zebranie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją semestralną klas maturalnych
———————————-——————
27.03.2024 (środa) konsultacje dla wszystkich klas (zebranie śródsemestralne) – bez klas maturalnych
14.05.2024 (wtorek) zebranie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją roczną – przydział klas na spotkaniegodz. 17.00 klasy T i BS1S
godz. 18.00 klasy LO