Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie
Kompleks Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie

REGULAMIN I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

REGULAMIN WYCIECZEK – dokumentacja

REGULAMIN OCENIANIA

REGULAMIN OCENIANIA – WYCHOWANIE FIZYCZNE W PZS 4

REGULAMIN UCZNIA i ZACHOWANIA

INNE REGULAMINY

Wszystkie obowiązujące dokumenty szkolne udostępniane są do wglądu w pok. 205