Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie
Kompleks Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie

REGULAMIN WYCIECZEK – dokumentacja

 1. regulamin wycieczek w PZS 4 – 2022/2023
 2. karta wycieczki jednodniowej – 2022/2023
 3. zgoda rodziców – wycieczka jednodniowa – 2022/2023
 4. lista uczestników – wycieczka jednodniowa – 2022/2023
 5. karta wycieczki wielodniowej – 2022/2023
 6. karta informacyjna uczestnika wycieczki wielodniowej – 2022/2023
 7. lista uczestników – wycieczka wielodniowa – 2022/2023
 8. zobowiązanie ucznia do przestrzegania regulaminu – 2022/2023

REGULAMIN OCENIANIA

 1. regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania w PZS 4 – 2022/2023

REGULAMIN OCENIANIA – WYCHOWANIE FIZYCZNE W PZS 4

 1. ogólne kryteria oceniania z wychowania fizycznego – 2022/2023
 2. zadania sprawdzające dla dziewcząt – 2022/2023
 3. zadania sprawdzające dla chłopców po szkole podstawowej i gimnazjum – 2022/2023

REGULAMIN UCZNIA i ZACHOWANIA

 1. regulamin ucznia PZS4 – 2022/2023
 2. regulamin ustalania ocen zachowania uczniów – 2022/2023
 3. instrukcja do programu naprawczego zachowania – 2022/2023

INNE REGULAMINY

 1. regulamin korzystania z szafek – 2022/2023
 2. regulamin monitoringu – 2022/2023
 3. regulamin gromadzenia i przechowywania CV – 2022/2023

REGULAMIN I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

Wszystkie obowiązujące dokumenty szkolne udostępniane są do wglądu w pok. 205