Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie
Kompleks Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie

Zapewnienie Uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego, który otworzy przed Nimi możliwości zawodowe i ułatwi start w dorosłość uczyniliśmy  nadrzędnym zadaniem naszej placówki oświatowej. Także dbałość o wychowanie w poszanowaniu  godności drugiego Człowieka oraz szacunku dla dokonań minionych pokoleń to ważne cele naszej pracy wychowawczej  z Uczniami. Jesteśmy przekonani, że nie mniej istotną rolą naszej szkoły jest zapewnienie Uczniom poczucia  bezpieczeństwa i otoczenie Ich opieką, co rozumiemy jako stworzenie odpowiednich warunków do przyswajania wiedzy, eliminowanie jakichkolwiek przejawów agresji oraz fachowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.  Naszą kadrę pedagogiczną stanowią ludzie, dla których najważniejsze jest dobro młodego Człowieka rozumiane jako skłanianie Go do refleksji nad sobą, nad tym, co mógłby robić w życiu, rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do działań, które pomogą Mu w odnalezieniu życiowej drogi i osiągnięciu życiowej stabilizacji.