Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie
Kompleks Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie

|STATUT POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4

Statut_PZS4_02

| Statut V Liceum Ogólnokształcącego

Statut_LO_02


|
Statut Technikum nr 3

Statut_T_02


|
Statut Branżowej Szkoły I Stopnia

Statut_BSIS_01


|
Statut Branżowej Szkoły II Stopnia

Statut_BSIIS_02