Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący Prezydium: Angelika Dombrowska
Wiceprzewodniczący: Kamil Kołonowicz
Sekretarz: Aleksandra Ucińska-Makowska
Skarbnik: Anna Lejkowska

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: Barbara Kucharska
Wiceprzewodniczący: Ludwika Rompa
Członek: Izabela Sutuła


Wpłaty na radę rodziców:


jednorazowo: 100 zł
ratalnie: 50zł/semestr lub 10 zł/miesiąc

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły.