Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Joanna Thiel
Wiceprzewodniczący: Piotr Napieraj
Sekretarz: Teresa Armstrong
Skarbnik: Agnieszka Paluch


Wpłaty na radę rodziców:
85 1240 5383 1111 0011 0787 0699

jednorazowo: 100 zł
ratalnie: 50zł/semestr