Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Przemysław Dmowski
Wiceprzewodniczący: Anna Wiśniewska- Miotk
Sekretarz: Anna Murawa
Skarbnik: Sebastian Browarczyk- Bogdziewicz


Wpłaty na radę rodziców:
85 1240 5383 1111 0011 0787 0699

jednorazowo: 100 zł
ratalnie: 50zł/semestr