Rada Rodziców

  • PrzewodniczącaJolanta Penkowska
  • WiceprzewodniczącaLudwika Rompa
  • Skarbnik/sekretarzHonorata Petrow