Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie
Kompleks Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat (wymagane)

  Treść wiadomości


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie, zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem przesyłanych danych jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie. 2 Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wyłącznie nawiązanie kontaktu przez formularz kontaktowy, zaś podstawą przetwarzania jest moja zgoda wyrażona powyżej. 3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 4. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. 5. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@pzs4-samochodowka.pl.

  Powiatowy Zespół Szkół nr 4
  im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

  84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344,

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00

   tel: (58) 672 24 15

   fax: (58) 672 20 95

   sekretariat@pzs4-samochodowka.pl
  Nazwa skrzynki ePUAP: /PZS4/SkrytkaESP

   NIP: 588-16-61-950