Sekretariat jest czynny
od godz. 9.00 do godz. 14.00


Pobierz wniosek:

Wydanie duplikatu legitymacji

nr konta do wpłat:
Kaszubski Bank Spółdzielczy  73 8350 0004 0009 6582 2000 0010
opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej –  9 zł


Pobierz:

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Obowiązek informacyjny – RODO


nr konta do wpłat:
Kaszubski Bank Spółdzielczy  73 8350 0004 0009 6582 2000 0010
opłata za wydanie duplikatu świadectwa –  26 zł


Pobierz:

Procedura udostępniania i wniosek o wydanie mLegitymacji

Wniosek o wydanie mlegitymacji dla ucznia, który nie jest pełnoletni podpisuje rodzic/opiekun prawnyAleksandra Duda i Anna Lejkowska