Kontakt telefoniczny dla Rodziców codziennie w godzinach 12.00-14.30
pod numerem 515 853 414

Świadczenia gwarantowane w środowisku nauczania i wychowania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie dla uczniów:

 1. V Liceum Ogólnokształcącego,
 2. Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2,
 3. Technikum Nr 3

zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Usługi realizowane są przez pielęgniarkę Panią Magdalenę Rutkę i Panią Gabrielę Bettin.

Gabinet profilaktyki zdrowia
i pomocy przedlekarskiej czynny jest:

poniedziałek w godz. 07:00 – 14:35,

wtorek w godz. 07:00 – 14:35,

środa w godz. 07:00 – 14:35,

czwartek w godz. 07:00 – 14:35,

piątek w godz. 07:00 – 14:35.


Do zadań pielęgniarki szkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm. (Dz. U. z 2021, poz. 540) należy min.:

 1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych do bilansu zdrowia ucznia w I i ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej: Badaniom podlega min.: pomiar wysokości i masy ciała, ciśnienia tętniczego, ostrość wzroku i słuchu oraz ocena postawy ciała. Ich celem jest wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych u dziecka. Po badaniu wydawany jest druk bilansu zdrowia ucznia, który należy zwrócić do pielęgniarki szkolnej po badaniu u lekarza POZ.
 2. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.
 3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi, problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pie­lęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole.
 5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
 6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sa­nitarnych w szkole.
 7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej.
 8. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Profilaktyczną opieką zdrowotną objęci się wszyscy uczniowie szkoły, bez wyrażonego sprzeciwu. Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) sprzeciw musi być złożony przez rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej bezpośrednio do świadczeniodawcy, tj. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowie-Med Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u pielęgniarki szkolnej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych z tytułu udzielonych świadczeń gwarantowanych, tj. RODO znajduje się na tablicy przy gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.