Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie
Kompleks Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie

Udokumentowana historia szkoły to rok 1945. Jednak uważamy, że szkoła istnieje dłużej, bo jej początków można szukać w 1920 roku, kiedy to powołana została w Wejherowie pierwsza szkoła zawodowa, której – na co wskazują powiązane drogą dedukcji i rozsiane po różnych źródłach historycznych fakty i wzmianki w kronikach szkolnych, ogłoszeniach rekrutacyjnych – jesteśmy bezpośrednimi kontynuatorami. Niestety, na tę chwilę nie posiadamy żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających to nasze przekonanie. Poniżej więc prezentujemy historię szkoły w pigułce od 1945 roku.


 DATAWYDARZENIE  
01.10.1945Po 6 latach przerwy spowodowanej wybuchem II wojny światowej przystępuje  do pracy 
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Wejherowie  
XX.02.1947Przemianowanie nazwy dotychczasowej szkoły dokształcającej na 
Publiczną Średnią Szkołę Zawodową w Wejherowie
XX.02.1948Otrzymanie przez szkołę własnego budynku przy ul. Dworcowej 7
01.09.1950Powołanie Zasadniczej Szkoły Samochodowej w Wejherowie
01.09.1956Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w Wejherowie
1957/58Przemianowanie nazwy Zasadniczej Szkoły Samochodowej na 
Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wejherowie
01.09.1957Powołanie Zasadniczej Szkoły Gospodarczej w Wejherowie
1962/63Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku powołanie
Zasadniczej Szkoły Handlowej w Wejherowie
 01.09.1967Oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego wraz z salą sportową
  i warsztatami szkolnymi przy ul. Sobieskiego 344 (obecna lokalizacja)
01.09.1970Decyzją Kuratorium w Gdańsku przemianowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej  na 
Zasadniczą Szkołę Samochodową w Wejherowie
01.09.1973Powołanie Technikum Samochodowego dla Pracujących w Wejherowie
01.09.1975Powołanie Technikum Samochodowego 3-letniego dla młodzieży w Wejherowie
01.01.1980Powołanie Zespołu Szkół Samochodowych w Wejherowie
14.10.1982Nadanie Zespołowi Szkół Samochodowych imienia „Jakuba Wejhera” oraz wręczenie sztandaru szkole
01.09.1991Powołanie Technikum Samochodowego 5-letniego
01.09.1999Powołanie Liceum Technicznego o profilu mechanicznym
16.12.1999Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego o likwidacji Warsztatów Szkolnych
10.10.2000Uroczystości 50-lecia istnienia szkoły samochodowej
i I Zjazd Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników
01.09.2002Przemianowanie nazwy Zespołu Szkół Samochodowych im. Jakuba Wejhera na
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera
01.09.2002Powołanie Technikum nr 3 w Wejherowie
01.09.2002Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Wejherowie
01.09.2002Powołanie III Liceum Profilowanego w Wejherowie
01.09.2002Powołanie V Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie
01.09.2003Otwarcie na miejscu byłych warsztatów szkolnych nowej hali sportowej
05.10.2004Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej
15.10.2010II Zjazd Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników z okazji 65-lecia istnienia szkoły
22.09.2014Rozpoczęcie budowy nowej hali warsztatów szkolnych z dwiema pracowniami fotograficznymi
17.06.2015Uroczyste oddanie do użytku nowej hali warsztatów szkolnych
23.09.2015Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły z poświęceniem dwóch nowych pracowni fotograficznych
połączonej z nadaniem nowego sztandaru szkole
Pierwsze zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Przystąpienie szkoły do projektu unijnego
Zamiana nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 na Powiatowy Zespół Szkół nr 4
Powołanie Branżowej Szkoły I Stopnia
Oddanie do użytku nowej pełnowymiarowej hali sportowej
Oddanie do użytku kompleksu sześciu nowych pracowni zawodowych