Uczniowie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.


Deklaracje na egzamin zawodowy poprawkowy – proszę pobrać plik, wypełnić interaktywnie, zapisać jako np. MG.44_nazwisko_imie i przesłać do 7.04.2021 na adres sekretariat@pzs4-samochodowka.pl.

DEKLARACJA – MG.18 – pobierz
DEKLARACJA – MG.44 – pobierz
DEKLARACJA – MG.43 – pobierz
DEKLARACJA – AU.28 – pobierz


♦  Opłata za egzaminpobierz instrukcję
——
dotyczy uczniów i absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz uczniów technikum, którzy podchodzą do egzaminu po raz trzeci.
——


♦  Procedury
♦  Materiały i przybory pomocnicze,
♦  Dostosowania warunków i form egzaminu pkwz