Uczniowie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.


KOMUNIKAT O PRZYBORACH POMOCNICZYCH – CZĘŚĆ PISEMNAczytaj

KOMUNIKAT O PRZYBORACH POMOCNICZNYCH – CZĘŚĆ PRAKTYCZNAczytaj


Terminy egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023: