Powiatowy Zespół Szkół nr 4

Slide Zdjęcie tytułowe PZS4 z tarczami z
 • APEL DO NAUCZYCIELI
  Drodzy Nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie! Zwracam się do Was zarówno ze stanowczym zaleceniem, jak i z gorącą prośbą, abyście nie przeprowadzali prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów, wypowiedzi pisemnych) oraz powstrzymali się od odpytywania uczniów na ocenę w terminie od 17 maja br. […]
 • DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – ONLINE
  Drodzy Ósmoklasiści, zapraszamy na Dzień Otwarty online w aplikacji Teams. W czasie spotkania na żywo  uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zaprezentują ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022. W ciągu trzech godzin (od 17:00 do 20:00) będziecie mogli poruszać się w obszarze trzech zespołów, które odpowiadają typom szkół w PZS […]
 • WARSZTATY – ŻYCIE W NIEMCZECH
  Na miesiąc przed egzaminem uczniowie klasy 2e oddziału dwujęzycznego wzięli udział w warsztatach z native speaker’em. 10 maja pogłębialiśmy wiedzę krajoznawczą, skupiając się na największym niemieckim landzie. Prowadzący spotkanie, Lukas, opowiedział nam także o zasadach funkcjonowania niemieckich miasteczek studenckich, dając  kilka cennych wskazówek dotyczących wyboru zagranicznych uczelni. Mieszkaniec Regensburga […]
 • REKRUTACJA 2021
  Już 17 maja rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022. Wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. Pamiętajcie, by na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronie internetowej wejherowskiej Samochodówki. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz instrukcję wypełniania wniosku on-line znajdziecie w zakładce rekrutacja. Dołącz […]
 • ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO NASZEJ SZKOLE.
  Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole – niezwykłym miejscu, w którym tradycja łączy się z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Na powierzchni 6909,91 m2 mieści się 35 sal lekcyjnych, specjalistycznych pracowni zawodowych  oraz obiektów sportowych, których łączna powierzchnia wynosi 1664, 63 m2. Nowa część budynku jest wyposażona w windę, […]
 • WARSZTATY O MUZYCE
  5 maja 2021 roku, uczniowie klasy 2e dwujęzycznej, dzięki wygranej w konkursie „Lehrkraft des Jahres” mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z native speaker’em dzięki aplikacji Zoom. Tematem spotkania była muzyka.   Sympatyczna Franzi opowiedziała nam o najnowszych trendach w Niemczech. Chętnie też wysłuchała wypowiedzi naszych uczniów, dotyczących ich […]

PROFI IN DEUTSCH

Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie .

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs ten ma na celu sprawdzić znajomość języka  angielskiego uczniów VIII klasy szkół podstawowych oraz zapoznać ich ofertą językową V LO w Wejherowie

KONKURS BAŚNIOWY ŚWIAT

Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku od 12 lat. Ma zachęcić społeczność szkolną do upowszechniania fotografii i grafiki, uczulenie młodzieży na otaczający nas świat …


Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.
Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.
Celem projektu jest stworzenie prestiżowej sieci szkół w Polsce pod patronatem Goethe Institut z siedzibą w Warszawie oraz Ambasady Niemiec. Dzięki szeroko pojętej współpracy uczniowie mają okazję wziąć udział w ciekawych aktywnościach językowych oraz spotkać się z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego. Goethe Institut jest ważnym partnerem, który zapewnia także doskonalenie nauczycieli oraz wsparcie Dyrektorów Szkół w propagowaniu nauki języka niemieckiego.
Celem projektu jest zapoznanie się z tworzeniem gier komputerowych w zespole złożonym z wielu osób o różnych umiejętnościach. Uczymy się planować i rozdzielać zadania, a później wywiązywać się z ich realizacji. Nawiązujemy nowe znajomości oraz poszerzamy naszą wiedzę zawodową. Przy okazji tworzymy grę, która pomoże innym w nauce..
Technikum nr 3 w PZS nr 4 – czyli „Samochodówka” – od roku 2020 uczestniczy w programie Erasmus+ w akcji „Kształcenie i szkolenie zawodowe” i realizuje projekt „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy”.

LOdD – plan lekcji

Do liceum dla dorosłych mogą zapisywać się chętni praktycznie w każdym wieku. Jedyne kryteria jakie trzeba spełnić, to skończenie 18 lat i ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w szkole trwa dwa lata. Co istotne, o przyjęciu do takiego liceum decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych. Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzone sa w naszej szkole w piątki i soboty co dwa tygodnie.

KKZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu, a nawet kilku zawodów. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe prowadzone są w naszej szkole w piątki i soboty co dwa tygodnie.

Kultura wychowania fizycznego od zawsze była obecna w szkole. Także w 1945 r., w momencie reaktywowania szkolnictwa w Polsce, pomimo trudnych warunków, dbano o rozwój fizyczny młodego pokolenia. Jak wspominają najstarsi absolwenci Zasadniczej Szkoły, zajęcia wychowania fizycznego odbywały się poza murami szkoły, w miejscu dzisiejszego hotelu Bliza..
W dzisiejszych czasach, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest codzienna aktywność fizyczna. W naszej szkole wyznajemy zasadę, że w zdrowym ciele, zdrowy duch, dlatego też podejmujemy się wielu sportowych wyzwań na każdym poziomie zaawansowania.
„Citius-Altius-Fortius” to motto olimpijskie, które przyświeca wszystkim miłośnikom sportu. W naszej szkole kładziemy nacisk przede wszystkim na indywidualny rozwój wszystkich uczniów, nawet tych, którzy przed przekroczeniem murów Samochodówki nie byli zwolennikami aktywnego spędzania czasu wolnego. Szczególnie dumni jesteśmy jednak z tych, którzy reprezentowali nasze barwy zdobywając medale na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej będąc miłośnikami wielu różnorodnych dyscyplin sportowych. Oto ich sylwetki:.

26.04.2021 r.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw pojawiła się informacja: PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I MŁODOCIANI PRACOWNICY

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN wszyscy uczniowie klas Branżowej Szkoły I Stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26.04.2021 r. będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pokochasz naszą szkołę, bo jest:przyjaznanajlepszaskuteczna

Back to top
error: Treść jest chroniona !!