Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów

20.11.2019 r. 17:00 klasy T, BSIS
20.11.2019 r. 18:00 klasy LO
18.12.2019 r. 17:00 klasy LO
18.12.2019 r. 18:00 klasy T, BSIS
18.03.2020 r. 17:00 klasy LO
18.03.2020 r. 18:00 klasy T, BSIS
20.05.2020 r. 17:00 klasy T, BSIS
20.05.2020 r. 18:00 klasy LO
18.11.2019 r. termin wystawienia ocen proponowanych w klasach III LO i IVT
08.12.2019 r. termin wystawienia ocen proponowanych w klasach I-II LO, I-III T, BSIS
18.03.2020 r. termin wystawienia ocen proponowanych w klasach III LO i IVT
19.05.2020 r. termin wystawienia ocen proponowanych w klasach I-II LO, I-III T, BSIS
18.12.2019 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas III LO, IV T, III LOdD
08.01.2020 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas I-II LO, I-III T, I-III BSIS, II LOdD
17.04.2020 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas III LO, IV T, III LOdD
19.06.2020 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas I-II LO, I-III T, I-III BSIS, II LOdD