Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie
Kompleks Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie

Rok szkolny 2021/2022

DATAWYDARZENIE
01.09.2021 (środa)– rozpoczęcie roku szkolnego
09.09.2021 (czwartek)– zebranie z rodzicami klas I
15.09.2021 (środa) zebranie z rodzicami klas maturalnych
14.10.2021 (czwartek)– Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny)
27.10.2021 (środa)– konsultacje dla wszystkich klas
01.11.2021 (poniedziałek)– Wszystkich Świętych (dzień wolny)
11.11.2021 (czwartek)– Święto Niepodległości (dzień wolny)
20.11.2021 (sobota)– propozycje ocen – klasy maturalne
24.11.2021 (środa)– konsultacje dla klas maturalnych
15.12.2021 (środa)– propozycje ocen (pozostałe klasy)
20.12.2021 (poniedziałek)– wystawienie ocen – klasy maturalne dzienne
21.12.2021 (wtorek)– zakończenie semestru I klas maturalnych dziennych
21.12.2021 (wtorek)– klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (klasy maturalne dzienne)
21.12.2021 (wtorek)– konsultacje (wszystkie klasy)
23.12.2021–31.12.2021– przerwa świąteczna
01.01.2022 (sobota)– Nowy Rok (dzień wolny)
06.01.2022 (czwartek)– Święto Trzech Króli (dzień wolny)
15.01.2022 (sobota)– wystawienie ocen semestralnych
19.01.2022 (środa)– zakończenie semestru I klas niematuralnych i LOdD
19.01.2022 (środa)– klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas niematuralnych + LOdD
19.01.2022 (środa)– zebrania z rodzicami (wszystkie klasy oprócz maturalnych)
14.02.2022–27.02.2022– ferie zimowe
22.03.2022 (wtorek)– propozycje ocen końcowych dla klas maturalnych
23.03.2022 (środa) – zebranie z rodzicami (wszystkie klasy)
23.04.2022 (sobota)– wystawienie ocen końcowych uczniów klas maturalnych
14.04.2022–19.04.2022 (czwartek – wtorek)– przerwa świąteczna
25.04.2022 (poniedziałek)– klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych
29.04.2022 (piątek)– zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
03.05.2022 (wtorek)– Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)
14.05.2022 (sobota)– propozycje ocen
18.05.2022 (środa)– konsultacje z rodzicami
15.06.2022 (środa)– wystawienie ocen rocznych
16.06.2022 (czwartek)– Boże Ciało (dzień wolny)
20.06.2022 (poniedziałek)– klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
24.06.2022 (piątek)– zakończenie roku szkolnego