Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie
Kompleks Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J.Wejhera w Wejherowie

Rok szkolny 2023/2024

DATAWYDARZENIE
04.09.2023 (poniedziałek)– rozpoczęcie roku szkolnego
06.09.2023 (środa)– zebranie z rodzicami klas I
13.09.2023 (środa) zebranie z rodzicami klas maturalnych
27.09.2023 (środa)– konsultacje dla wszystkich klas
14.10.2023 (sobota)– Dzień Edukacji Narodowej
15.11.2023 (środa)– zebranie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją semestralną klas maturalnych
01.11.2023 (środa)– Wszystkich Świętych (dzień wolny)
11.11.2023 (sobota)– Narodowe Święto Niepodległości
13.12.2023 (środa)– zebranie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją semestralną (pozostałe klasy bez maturalnych)
15.12.2023 (piątek)– zakończenie semestru klas maturalnych dziennych
23.12-31.12.2023 – zimowa przerwa świąteczna
01.01.2024 (poniedziałek)– Nowy Rok (dzień wolny)
06.01.2024 (sobota)– Święto Trzech Króli
13.01.2024 (sobota)– zakończenie semestru (pozostałe klasy + BS2S)
17.01.2024 (środa)– klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (klasy dzienne bez maturalnych + BS2S)
29.01-11.02.2024– ferie zimowe
13.03.2024 (środa)– zebranie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją roczną klas maturalnych
27.03.2024 (środa)– konsultacje dla wszystkich klas (zebranie śródsemestralne) – bez klas maturalnych
28.03.-02.04.2024– wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2024 (czwartek)– wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
19.04.2024 (piątek)– klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
26.04.2024 (piątek)– zakończenie roku szkolnego klas maturalnych
01.05-03.05.2024– majówka (środa-piątek)
01.05.2024 (czwartek)– Dzień flagi państwowej (dodatkowy dzień wolny)
06.05-10.05.2024– egzamin maturalny (poniedziałek – piątek)
14.05.2024 (wtorek)– zebranie informacyjne na miesiąc przed klasyfikacją roczną
30.05.2024 (czwartek)– Boże Ciało (dzień wolny)
31.05.2024 (piątek)– dodatkowy dzień wolny
14.06.2024 (piątek)– klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
21.06.2024 (piątek)– zakończenie roku szkolnego