Technikum nr 3 w PZS nr 4 – czyli  „Samochodówka” –  od roku 2020 uczestniczy w programie Erasmus+ w akcji „Kształcenie i szkolenie zawodowe” i realizuje projekt „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy”, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mają szansę na odbycie praktyk zawodowych w słonecznej Hiszpanii.


W ramach współpracy z hiszpańską firmą „Euromind Project SL” wybrane grupy uczniów technikum wyjadą na praktyki zawodowe do Sewilli, gdzie oprócz stałych zajęć u hiszpańskich pracodawców będą realizowały bogaty program kulturowy, poznają  najbardziej interesujące miejsca regionu oraz zdobędą wiedzę na temat kultury i tradycji Hiszpanii. Niemałą atrakcją będzie także intensywny kurs języka hiszpańskiego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych akceptowanych w całej Europie – ECVET – European Credit System for Vocational Education & Training, co wzmacnia jakość nabytych umiejętności oraz ich wiarygodność na rynku pracy.


Uczestnictwo w projekcie jest darmowe, po przejściu rekrutacji i odbyciu kursów przygotowawczych uczniowie rozpoczną mobilności, które zakończą się w 2022 roku.  Pierwsza z nich planowana jest na sierpień tego roku, wezmą w niej udział uczniowie klas o profilu technik fotografii i multimediów, którzy będą przygotowywali w Hiszpanii kampanię reklamową.


Możliwość zdobycia takiego doświadczenia, związanego z przyszłym życiem zawodowym, to ogromna szansa dla młodych ludzi, którzy nie zawsze swoje plany zawodowe wiążą z krajem ojczystym. Mamy nadzieję, że także w kolejnych latach nasza szkoła będzie realizowała projekty związane z mobilnością uczniów szkół zawodowych, ponieważ projekty unijne wpisują się w nasz Plan Rozwoju Szkoły.