Wyróżnieni stypendyści z naszej szkoły. Zdjęcie początkowe artykułu
Stypendyści Rady Ministrów

Z dumą i radością informujemy, że Jakub Florczyk z klasy II LO o profilu teatralnym oraz Monika Kolmetz z klasy III LO o profilu matematyczno -informatycznym i Kinga Marczyńska z klasy IV T o profilu technik fotografii i multimediów otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów, które przyznawane są uczniom otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskującym przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej wyniki dobre. Wymaganiom tym sprostali wyróżnieni za ciężką całoroczną pracę uczniowie naszej szkoły, którym życzymy dalszych sukcesów na prywatnej, naukowej i artystycznej drodze!