Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie ogłasza X Konkurs Wiedzy o Opozycji Antykomunistycznej w Polsce w latach 1944 – 1989.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o historii najnowszej lat
1944/45-1989 i o najwybitniejszych postaciach historycznych związanych z okresem kształtowania się opozycji antykomunistycznej w powojennej Polsce. W obecnej edycji motywem przewodnim będzie rok 1981 – okres Stanu wojennego.