18 marca odbyła się w naszej szkole prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dla klas maturalnych. Delegacja wydziału w osobach dra inż. Krzysztofa Dudzika, studentki studiów II stopnia Darii Darznik oraz studenta II roku Krzysztofa Pojawy przedstawiła najważniejsze aspekty studiowania na Uniwersytecie Morskim.

Na początku wystąpienia scena należała do studentów, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach na Wydziale Mechanicznym, z uwzględnieniem bogatego życia studenckiego po zajęciach. Następnie zaprezentowano wszystkie kierunki oraz specjalności studiów na Wydziale Mechanicznym.

Szczególnie ciekawy jest nowy kierunek studiów tj. Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora energetyki wiatrowej. Na zakończenie zaproszono do Gdyni wszystkich maturzystów na Dni Otwarte Uniwersytetu Morskiego, które odbędą się 8 kwietnia 2022.