Rozdawanie świadectw dojrzałości nastąpi 5 lipca w godzinach 9:00 -12:00 według poniższego harmonogramu:

III b – E. Borowiak s. 131

III e – J. Patelczyk s. 130

III h – A. Willma s. 133

III p – M. Maj-Roksz s. 202

III m – M. Obrocki s. 113

IV aT – M. Mrzygłocka s. 203

IV bT – M. Maj-Roksz s. 202

IV afT – B. Lange s. 208

IV bfT – B. Lange s. 208

Absolwenci oraz osoby skierowane z OKE odbierają swoje dokumenty w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że do 12 lipca, do godz. 15:00 należy złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zgodnie z załączonym plikiem
(plik do pobrania).

https://www.pzs4-samochodowka.pl/wp-content/uploads/2022/07/EM-2022-Zalacznik-7.docx