Informujemy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9:00 zgodnie z poniższym przydziałem sal:

język polski – sala 202

matematyka – sala 217 – absolwenci LO

matematyka – sala 203 – absolwenci T oraz LOdD

język angielski – sala 105