Uczniowie wszystkich klas maturalnych naszej szkoły w dniach 15-16 września uczestniczyli w organizowanym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Salonie Maturzystów Perspektywy 2022.

Przyszli kandydaci na studia  odwiedzili stoiska szkół wyższych oraz uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Gdański Salon Maturzystów był dla uczniów okazją do zapoznania się z zasadami rekrutacji, planowanymi kierunkami studiów. Zainteresowani uczniowie odebrali „Informator dla Maturzystów 2023”- który jest przewodnikiem na drodze od matury ku wymarzonym studiom.

Zgodnie z tegorocznym hasłem Salonu „Tu matura spotyka się ze studiami” celem odwiedzających było zdobycie jak najlepszych informacji o maturze 2023 oraz  wybranie optymalnej ścieżki kariery.