Dnia 22 września 2022 roku, wzorem lat ubiegłych przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 zaparkował mobilny punkt poboru krwi. Akcja zbiórki krwi została zainicjowana przez Szkolne Koło Wolontariatu i pokierowana przez p. Zuzannę Sławińską. Opiekunowie SKW przeprowadzili pogadankę z zakresu honorowego krwiodawstwa. Stąd też chętnych osób do oddania krwi było 70, z czego zakwalifikowanych do oddania krwi zostało 29 wolontariuszy.

Nasi uczniowie oddali ponad 15  litrów krwi. Większość zapisanych uczniów oddało krew po raz pierwszy. Byli też i tacy, którzy mimo młodego wieku mają już legitymacje honorowego dawcy krwi. Krwiobus to świetna zachęta dla uczniów, aby pomóc innym. Najwięcej krwiodawców było z klasy technikalnych naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten szczytny cel. Bezinteresowny udział w tej akcji to szlachetny gest, ratujący życie innym ludziom. Dzięki przychylności Dyrekcji naszej szkoły akcja będzie kontynuowana i będzie miała charakter cykliczny.