17 lutego uczniowie klasy 4mLO oraz 4agT uczestniczyli w prezentacji oferty edukacyjnej   Wydziału Elektrycznego – Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Promocją została zarówno objęta oferta edukacyjna Uczelni kierunków morskich jak i lądowych,  a także  bogate tradycje morskie i mundurowy charakter Uniwersytetu.  Była to dobra okazja by zapoznać z przebiegiem procesu rekrutacji, a także uzyskać odpowiedzi na pytania związane ze studiami. Przyszli studenci, którym marzy się  praca na morzu, będą  mogli osobiście przekroczyć mury Uniwersytetu Morskiego w Gdyni już wkrótce podczas dni otwartych.