Reprezentacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 wraz z organizatorami testu w naszej szkole p. Beatą Zaustowską i p. Katarzyną Klassa odebrała w Pałacu Prezydenckim  wyróżnienie w Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu ,,O’SzToZ”. Podczas uroczystej gali uczniowie mieli okazję spotkać się i rozmawiać z Małżonką Prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą,  Szefową Kancelarii Prezydenta RP Grażyną Ignaczak-Bandych, Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim oraz Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem, którzy byli organizatorami lub patronami honorowymi tej kampanii edukacyjnej. Spotkanie było bardzo miłe.

Po uroczystej gali uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Pałacu Prezydenckiego. Zaproszeni byli na poczęstunek oraz uczestniczyli w pogadance o tematyce zdrowotnej przeprowadzonej przez panie dietetyk  z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Na 139 szkół biorących udział w tej kampanii edukacyjnej tylko nieliczne klasy zostały zaproszone do Pałacu Prezydenckiego. W konkursie wzięło udział 921 klas ze 139 szkół z całej Polski. W tym 261 drużyn z Poziomu 1( kl. V-VI SP), 355 drużyn z Poziomu 2 (kl. VII-VIII SP) oraz 305 drużyn z Poziomu 3 (Szkoły Ponadpodstawowe).


Nagrodą za najlepszy wynik w Poziomie 1, 2 i 3 było 15000 zł. Kolejną  nagrodą za najlepszy rezultat w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych było 10000 zł. Wyróżnione szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – w tym nasza – otrzymały stół do tenisa stołowego z wyposażeniem, a każdy uczestnik dodatkowo otrzymał torbę z prezentami.  Dyrektor Szkoły p. Cezary Lewandowski został uhonorowany dyplomem uznania  za promowanie wartości prozdrowotnych przez stworzenie uczniom dogodnych warunków do pogłębiania wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie świadomych postaw wobec chorób cywilizacyjnych przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Po wizycie w Pałacu Prezydenckim uczestnicy wyjazdu przeszli się uliczkami Starego Miasta. Odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza i obserwowali zmianę warty, następnie przeszli do pomnika Małego Powstańca, pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej, pomnika Zbrodni Katyńskiej oraz do Zamku Królewskiego i parku Saskiego. Z oddali widzieli Stadion Narodowy.  Pokonali pieszo 15 km. Uczniowie i opiekunowie dziękują Radzie Rodziców za sfinansowanie kosztów przejazdu do Warszawy.