26 kwietnia uczniowie klas 2mLO, 2eLO, 3zLO, 3pLO, 2bT i 4aT  uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Fromborka. Celem wycieczki było pogłębienie wiadomości astronomiczno-geograficznych, oraz zapoznanie się z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.

Tego jednego dnia uczniowie zobaczyli pałace biskupie, kurie kanoniczne, mury obronne, wieże i baszty oraz oczywiście gotycką katedrę ze wspaniałymi organami, która zaliczana jest do najwyższej klasy światowych zabytków. Muzeum Kopernika obejrzeli eksponaty astronomiczne i medyczne oraz książki z epoki Mikołaja Kopernika. W obrębie Wzgórza Katedralnego zwiedzili Wieżę Radziejowskiego z wahadłem Foucaulta – przyrządem umożliwiającym naoczną obserwację ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi, a na koniec wycieczki zjedli obiad w Domku Kopernika. Po wzgórzu katedralnym i wszystkich w/w miejscach oprowadzał nas przewodnik pan Stanisław Kuprjaniuk. Jeszcze kiedyś tam wrócimy!