Kwalifikacja do VII Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej pt. Ciało człowieka fascynująca maszyneria. Uczennica klasy 1zaLO, Maja Lange, na podstawie przygotowanego abstraktu (streszczenia publikacji naukowej lub książki) otrzymała kwalifikacje do VII PUKN, w której będzie miała okazję wygłosić referat 30 września 2023 r. na Politechnice Gdańskiej.

Do wykonania postera (plakatu) naukowego zakwalifikowana została Kankowska Anna, uczennica klasy 3z LO.  Organizatorem wydarzenia są: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna Gdańsk, Politechnika Gdańska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego