7 lipca 2023 r. nastąpi rozdanie świadectw dojrzałości. Wszystkich Absolwentów z roku szkolnego 2022/2023 zapraszamy na dużą halę sportową w godzinach 9:30-11:00 na spotkanie z Wychowawcami klas.

Absolwenci z wcześniejszych lat odbierają świadectwa w sekretariacie szkoły.
Przypominamy, że w sytuacji, gdy maturzysta nie może osobiście odebrać dokumentu, powinien przygotować upoważnienie dla osoby odbierającej świadectwo w jego imieniu.