Zebranie z rodzicami klas maturalnych – 13.09.2023. Serdecznie zapraszamy!!!

Przydziały sal na spotkanie z rodzicami

4b LO – Piotr Kotłowski – 202
4ez LO – Mirosława Charlęska – 133
4m LO – Agnieszka Olewczyńska – 123
4p LO – Beata Lange – 174
4t LO – Lechosław Czoska – 203
4z LO – Anna Zatwarnicka – 208

5a T – Łukasz Maj – 202D
5b T – Bogdan Bach – 201D
5f T – Wanda Dittrich – 114