W dniu dzisiejszym odbył się pierwszy etap 47. Olimpiady Języka Niemieckiego. W konkursie wzięli udział uczniowie klas:  2eLO, 3eLO, 4eLO oraz 4bt.

Olimpiada Języka Niemieckiego  od lat cieszy się zainteresowaniem uczniów,  a wysoki poziom  motywuje do wytężonej nauki tego niezwykle pięknego języka.

Podstawowym celem OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO jest zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego.