21 marca 2024 r. podpisana została umowa na rozbudowę Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie o nowe skrzydło, które wzbogaci naszą placówkę o piętnaście profesjonalnie wyposażonych klasopracowni.

Swoje podpisy na umowie złożyli: Pani Starosta dr Gabriela Lisius, Dyrektor szkoły Cezary Lewandowski, główna księgowa Krystyna Kanasz oraz zwycięzca przetargu Pan Mariusz Gustowski reprezentujący firmę Woj-Mar.

Rozmowy prowadzone w trakcie uroczystości rozpaliły w nas nadzieję, że nowy rok szkolny 2025/2026 rozpoczniemy w nowoczesnej rzeczywistości.