Osoby przystępujące w maju 2021 r. do egzaminu maturalnego informujemy, że wydawanie świadectw odbędzie się 5 lipca od godz. 9:00 zgodnie z poniższym harmonogramem. Jednocześnie przypominamy, że w razie nieobecności abiturienta, dokument może odebrać jedynie jego Rodzic bądź opiekun prawny. Upoważnienie do pobrania tutaj. W sytuacji chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu prosimy o złożenie oświadczenia (do pobrania tutaj) do piątku 09.07. do godz. 15:00 w sekretariacie szkoły.